II varapuheenjohtaja Juuso osallistuu Arktisen neuvoston kokoukseen Rovaniemellä

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso osallistuu Arktisen neuvoston kokoukseen Rovaniemellä 6.-7. toukokuuta 2019. Suomen kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi Arktisessa neuvostossa päättyy Rovaniemellä järjestettävään ulkoministerikokoukseen 7. toukokuuta.

Kokoukseen osallistuvat arktisten valtioiden lisäksi Arktisen neuvoston pysyvät osallistujat. Neuvoston kuusi alkuperäiskansoja edustavaa jäsentä ovat Aleuttien kansainvälinen järjestö, Arktinen Athabaskanin neuvosto, Gwich’inien kansainvälinen neuvosto, Inuiittien napapiirikonferenssi, Saamelaisneuvosto ja Venäjän pohjoisten alkuperäiskansojen järjestö.

”Arktinen neuvosto on hyvä esimerkki siitä, kuinka alueellista sekä rajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä yhdessä alueen ihmisten kanssa”, toteaa Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

”Haluan onnitella Arktista neuvostoa, joka on Suomen puheenjohtajuuskauden aikana tehnyt hyvää yhteistyötä alkuperäiskansojen kanssa, keskittyen ilmastonmuutokseen ja meteorologiseen yhteistyöhön, yhdistäen perinteistä tietoa. Toivon, että Arktinen neuvosto on tulevaisuudessa edelleen yksi ilmastonmuutoksen johtavista toimijoista. Me alkuperäiskansat, jotka elämme ilmastonmuutoksen vaikutusten etulinjoilla, näemme sen, kuinka tärkeää on keskittyä ilmastonmuutoksen hillintään.”

Suomen kaksivuotisen puheenjohtajakauden ohjelmassa keskityttiin ilmastonmuutoksen hillintään ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon arktisilla alueilla. Suomen painopisteitä ovat olleet meteorologisen yhteistyön vahvistaminen, ympäristönsuojelu, mukaan lukien mustan hiilen ehkäisy, osaaminen ja koulutus sekä alueellinen yhteistyö. Lue lisää ulkoministeriön tiedotteesta: Suomen arktinen puheenjohtajakausi huipentuu Rovaniemelle.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff