Lapin liitto jatkaa Jäämeren radan suunnittelua laajasta vastustuksesta huolimatta

Lapin liiton hallituksen kokous päätti maanantaina 29. huhtikuuta jatkaa Jäämeren radan suunnittelua maakuntatasolla. Saamelaiskäräjät on jo aikaisemmin ilmaissut vastustavansa Pohjois-Lapin maakuntakaavan sisältämiä kaavamerkintöjä, joita ovat mm. Jäämeren rata. Saamelaiskäräjien edustaja vetosi kokouksessa hallituksen jäseniin puheenvuorossaan.

– Maakuntakaavan valmistelu muistuttaa samankaltaisista ikävistä hankkeista, kuten Lokan ja Porttipahdan tekojärvien rakennus ja Vuotoksen suunnittelu. Perustuslaki sisältää saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon, jonka pitäisi estää Jäämeren radan kaltaiset hankkeet, toteaa Saamelaiskäräjien edustajana Lapin liiton hallituksen kokoukseen osallistunut Petra Magga-Vars.

– Eilinen kokous oli konkreettinen osoitus siitä, miten meitä itseämme koskevissa asioissa muut päättävät puolestamme, sanoo Magga-Vars.

Saamelaiskäräjillä on läsnä- ja puheoikeus Lapin liiton hallituksen kokouksessa. Magga-Vars pyysi tekemään hallituksen pöytäkirjaan seuraavan kirjauksen:

Saamelaiskäräjät vastustaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan sisältämiä kaavamerkintöjä, joita ovat mm. Jäämeren rata, 400 kV:n voimajohto sekä datakaapeli, koska

a) ne heikentävät saamelaiskulttuuria ja ovat siten perustuslain vastaisia,

b) niiden vaikutuksia ei ole arvioitu asianmukaisesti,

c) niistä ei ole olemassa tarpeeksi tietoa, että niihin voitaisiin antaa vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus tai

d) Lappi-sopimuksen ja sen sisältämän saamelaiskulttuurisopimuksen tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään.

– Kokouksen valmisteluaineiston ja kokouksen jälkeen annettujen haastattelujen perusteella on selvää, että saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet jäävät taloudellisten intressien jalkoihin. Tämä selviää pelkästään katsomalla, mitkä tahot ovat tukeneet radan merkitsemistä maakuntakaavaan sen jatkovalmistelun turvaamiseksi, jatkaa puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Jäämeren rata on todettu liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä taloudellisesti kannattamattomaksi. Saamelaiskäräjien lisäksi ratahanketta vastustavat Kolttien kyläkokous, Paliskuntain yhdistys, Saamelaismuseo Siida, alueen paliskunnat, Utsjoen kunta, useat saamelais- ja muut yhdistykset, kylätoimikunnat ja useat yksityiset henkilöt, selviää Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta.

Kuva: Anja Vest

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Petra Magga-Vars, puh. 040 732 5503, petra.magga(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksesta