Duodji-akatemia Enontekiölle -kehittämishankeelle rahoitusta Tunturi-Lapin Leaderista

Tunturi-Lapin Leader on myöntänyt rahoitusta Duodji-akatemia Enontekiölle -kehittämishankkeelle. Duodji-akatemian tarkoitus on lisätä yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa duodji-osaamista Enontekiöllä ja laajemmin saamelaisalueella. Kehittämishankkeen toteuttaja on Saamelaiskäräjät, yhteistyössä Enontekiön kunnan kanssa.

Duodji on kenties saamelaisten kotiseutualueella voimakkaimmin kehittynyt juuri Enontekiöllä. – Enontekiön sijainti saamelaisalueen ytimessä Ruotsin ja Norjan välittömässä läheisyydessä tuo loistavan mahdollisuuden vahvistaa duodji-kulttuuria, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kehittämishankkeesta.

– Iloitsen Enontekiön saamelaisten vahvan duodji-osaamisen perustaa, jolla luonnollisesti on voimakas yhteys porotalouteen. Duodji-akatemia, joka on tulevaisuudessa tarkoitus vakinaistaa pysyväksi toiminnaksi Saamelaiskäräjien yhteyteen, on hyvä uudenlainen toimi ja alku eteenpäin. Erityisesti olen tyytyväinen siitä, että tarkoituksena on järjestää toiminta Enontekiön Karesuvannosta käsin, jatkaa Juuso hankkeen tärkeydestä.

– Paikalliset innokkaat vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisesti valmistelemassa hanketta, mikä on ollut todella hienoa. Hanke varmasti poikii hyviä aloitteita jatkossakin, Enontekiön kunnan kehittämisjohtaja Hannu Autto toteaa.

Duodji on pohjoissaamenkielinen termi käsityölle ja muotoilulle. Se ei ole pelkästään konkreettista käsillä tekemistä, duodjiin sisältyy henkinen arvomaailma, tapa elää ja ajatella ja osoittaa arvostusta. Termille ei ole suomenkielistä vastinetta.

– Kehittämishankkeen on tarkoitus alkaa kesäkuussa ja kestää helmikuun loppuun 2020. Haemme hankkeeseen projektikoordinaattoria, jolta löytyy hyvä duodji-tuntemus ja halu kehittää ja vahvistaa perinteisen käsityön merkitystä, rohkaisee kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg hankkeesta kiinnostuneita hakemaan työtä.

Duodji-akatemian perustamisen tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa duodji-osaamista Enontekiöllä ja laajemmin saamelaisalueella. Akatemian perustamisella on lisäksi positiivisia vaikutuksia saamen kieleen, sosiaaliseen toimintaan ja saamelaiskulttuuriin. Akatemia tukee hyvinvointia ja mahdollistaa uusia työllisyysnäkymiä. Lisäksi akatemia luo uusia ”vanhoja” toimintamalleja: suvun ja perheen sisäisen osaamisen siirtämisen nykyaikaisilla tavoilla (dokumentointi, digitalisointi), vahvistaa identiteettiä sekä tiedon ja taidon siirtymisen sukupolvelta toiselle.

Tausta

Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan vaalikaudelle 2016-2019 on kirjattu, että Saamelaiskäräjät edistää Duodji-akatemian kehittämishanketta Enontekiölle. Saamelaiskäräjät on saanut hankkeelle rahoitusta Tunturi-Lapin Leaderin kautta. Kehittämishankkeen toteuttaja on Saamelaiskäräjät, yhteistyössä Enontekiön kunta.

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan aloitteesta pidettiin Duodji-akatemian perustamiseksi ensimmäinen palaveri 9.1.2018, johon osallistuivat Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, kulttuurilautakunnan jäsen ja Sámi Duodji ry:n puheenjohtaja Maarit Magga, kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg sekä Enontekiön kunnan kehitysjohtaja Hannu Autto ja viestintä- ja kulttuurikoordinoija Heli Nurmi.

 

Lisätietoja:

Kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg, riitta.orti-berg(at)samediggi.fi, puh. 010 839 3103

II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, tuomas.juuso(at)samediggi.fi, puh. 040 187 1331

 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi Duodji-akatemia Enontekiölle kehittämishankkeen projektikoordinaattorin tehtävän »

Kuva: Anni Näkkäläjärvi