Saamelaisten kalastusasian käräjäoikeudessa voittanut juristi Anne Nuorgam on valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi

Anne Nuorgam aloittaa maanantaina 22.4. YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajana. Nuorgam on oikeustieteiden maisteri ja saamelaiskäräjien jäsen. Hänet on nimitetty pysyvän foorumin asiantuntijajäseneksi arktisten alkuperäiskansojen, inuittien ja saamelaisten alueelta. Nuorgam haluaa puheenjohtajuuskaudellaan vahvistaa alkuperäiskansojen roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa ja alkuperäiskansoihin liittyvien konfliktien ratkaisussa.

Maaliskuussa Nuorgam voitti yhdessä kolmen muun saamelaisen kanssa kalastuskiistan Lapin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden mukaan kalastuslaki rajoitti saamelaisille perustuslaissa ja kansainvälisessä oikeudessa turvattua oikeutta kalastaa kotiseudullaan. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

”On aika tehdä oikeuksista totta. Kahdenkymmenen vuoden aikana alkuperäiskansojen oikeudet on tunnustettu kansainvälisessä oikeudessa. Haluan, että oikeudet toteutuvat myös tavallisten saamelaisten elämässä. Kalastusoikeudenkäyntimme oli tärkeä askel tällä tiellä. Puheenjohtajana aion tehdä aloitteita alkuperäiskansojen oikeuksien vahvistamiseksi”, kommentoi Nuorgam.

Pysyvä foorumi on maailman suurin alkuperäiskansojen kokoontuminen. Alkuperäiskansojen, YK:n organisaatioiden ja valtioiden edustajat kokoontuvat New Yorkissa sijaitsevaan YK:n päämajaan. Foorumiin odotetaan yli 1500 osanottajaa. Pysyvän foorumin teema on tänä vuonna alkuperäiskansojen perinteinen tieto.

Nuorgamin johtama YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (UNPFII) antaa suosituksia alkuperäiskansojen oikeuksien toteuttamisesta. Foorumi soveltaa YK:n alkuperäiskansajulistusta (UNDRIP). Julistuksessa turvataan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus ja oikeus konsultaatio- ja ennakkosuostumukseen kysymyksissä, joilla on merkittävä vaikutus alkuperäiskansojen elämään. UNFPII on YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:in alainen neuvoa-antava toimielin.

Nuorgam on valittu pysyvän foorumin jäseneksi arktiselta alueelta. Hän edustaa foorumissa arktisia alkuperäiskansoja, saamelaisia ja inuiitteja.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: UNFPII:n puheenjohtaja Anne Nuorgam, puhelinnumero +358 40 534 3316, sähköposti anuorgam@gmail.com, twitter @ANuorgam

YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin UNFPII:n verkkosivut: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/