Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe

Ââʹn tõt mââimõsân älgg –  Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv äʹlǧǧe seärad 10.4. ääʹveemprääʹznǩin! Sajoozz auditoriast kuullât musikkčuäjtõõzzid puk koumm Lääʹdjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin čiâss 18.00 ääʹljeeʹl. Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4. auditoriast lueʹv õõl pâjjne sääʹmnuõr jiiʹjjez sääʹmǩiõllsaž čuäjtõõzzin.

Nelljdpeeiʹv Sajoozz uus äʹvvne čiâss 8.00, kuäʹss äʹvvne še iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ da tuâjjpääʹj jõnnkääʹrdest da Soljust.
Torstaina Sajoksen ovet aukeavat klo 8.00, jolloin avataan myös ilmoittautumispiste sekä aulassa ja Soljussa sijaitsevat työpajat. Tuâjjpaaʹji lââʹssen čeäʹppvuõđpeeiʹvin vuäitt vueiʹnnlõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnai- da nuõriǩeerjlažvuõđ čõõđteeivuiʹm. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie pueʹttmen Dávvi GirjiNuõrttsääʹmkulttuurfonddAnarâškielâ servi da KieletärLââʹssen Sámi giella- ja kulturguovddáš Karasjooǥǥâst puätt jueʹǩǩed Gába– gaʹzeâʹt.

Nelljdpeeiʹv 11.4. programm:

8:00 Sajoozz uus äʹvvne
Iʹlmmtõõttâmpäiʹǩǩ ävvan jõnnkääʹrdest
Vuõssvieʹǩǩpäiʹǩǩ ävvan
Tuâjjpääʹj äʹvvne jõnnkääʹrdest
8:50 Auditorio uus äʹvvne
9:00 Programm älgg auditoriost
Čiččâm vuõssmõs čuäjtõõzz
11:30 Poorrâmpodd älgg
Õhttsaž snimldõk pukin vuässõõđin Sajoozz ouddšeelljast
Maainâskååvas ävvan Sajoozz ouddšeelljastTuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdest
12:50 Auditorio uus äʹvvne
13:00 Programm juätkk auditoriost
Kutt mââimõs čuäjtõõzz
15:00 Ärvstõõlli vueʹlǧǧe smiõttâd sij tuʹmmstõõǥǥid
Tuâjjpääʹj juäʹtǩǩe jõnnkääʹrdestMaainâskåʹvvsest mainnsi mušttlummuš juätkkAuditoriost čuäʹjtet videoid
16:00 Pohttmõõžži õlmmʼmummuš da stipeeʹndi jueʹǩǩem

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi@samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019