Saamelaiskäräjät osallistui Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistyksen järjestämään keskustelutilaisuuteen

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja ja elinkeinosihteeri osallistuivat eilen 8.4. Ylä-Lapin metsänhoitoyhdistyksen järjestämään keskustelutilaisuuteen Inarin kunnantalolla. Keskustelutilaisuudessa esiteltiin FSC:n kansallisen kontrolloidun puun riskiarviointia, jaettiin huomioita riskiarvioinnista ja esityksiä jatkotoimenpiteiksi.

”Saamelaiskäräjien hallituksen kannan mukaan on tärkeää, että tällainen kansainvälinen järjestelmä on olemassa. Muistutan kuitenkin, ettei Saamelaiskäräjät ole osallistunut FSC:n kontrolloidun puun järjestelmään tai riskienarviointiin. Nyt seuraava askel on, että lähdetään hakemaan ratkaisua tilanteeseen neuvotellen eri osapuolten kesken, ja Saamelaiskäräjät arvioi osallistumisensa neuvotteluprosessiin tulevassa kokouksessa”, sanoi puheenjohtaja Sanila-Aikio tilaisuudessa pitämässään puheenvuorossa.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

 

Saamelaiskäräjien tiedote 5.2.2019: Metsäsertifiointi on vapaaehtoista – todistaa puutuotteen vastuullisuuden

FSC kontrolloitu puu – Suomen kansallinen riskinarvio: https://ic.fsc.org/en/document-center/id/352

Perustietoa FSC:n kontrolloidusta puusta ja kansallisesta riskinarviosta:

https://fi.fsc.org/fi-fi/sertifiointi/kontrolloitu-puu

https://fi.fsc.org/fi-fi/sertifiointi/kontrolloitu-puu/kontrolloitu-puu-ja-kansallinen-riskinarvio-ukk

FSC:n tiedote kansallisen riskinarvion valmistumisesta: https://fi.fsc.org/fi-fi/uutishuone/id/229

FSC:n tiedote kansallisen riskinarvion kuulemisesta huhtikuussa 2018: https://fi.fsc.org/fi-fi/uutishuone/id/197

FSC Suomen tiedote 1.2.2019: https://fi.fsc.org/fi-fi/uutishuone/id/239