Saamelaiskäräjien uusiin virkoihin valittu Sarita Kämäräinen, Inka-Saara Arttijeff ja Johanna Alatorvinen 

Saamelaiskäräjien hallitus on 29.3. valinnut elinkeinosihteerin virkaan Sarita Kämäräisen, kansainvälisten asioiden sihteerin virkaan Inka-Saara Arttijeffin ja viestintäsihteerin virkaan Johanna Alatorvisen. Virat täytetään 1.4. alkaen. 

Sarita Kämäräinen on koulutukseltaan oikeusnotaari ja hallintotieteiden kandidaatti. Kämäräisellä on yli kahden vuoden kokemus Saamelaiskäräjillä työskentelystä, viimeisimpänä tehtävänään hän on hoitanut määräaikaisen elinkeinosihteerin tehtävää. ”Olen kotoisin Inarista ja Inari on ollut minulle koti myös koko Rovaniemellä vietetyn opiskeluajan. Pidän erityisen paljon kevättalven auringosta täällä ja olenkin iloinen siitä, että saan jatkossa viettää kevättalvet kotona. Saamelaiskäräjillä työskentely on mielenkiintoista, haastavaa ja joka päivä erilaista. Työssäni pääsen käyttämään sekä juridista että hallinnollista osaamistani saamelaisyhteisön hyväksi ja se on minulle tärkeää”, toteaa Kämäräinen valinnastaan. 

Saamelaiskäräjien elinkeinosihteerin tehtäviin kuuluu valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä asioita huomioiden saamelaisten perinteisen tiedon, valmistella saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön liittyviä ja vaikutuksiltaan sinne ulottuvia asioita toimialaansa kuuluvalta osin sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimialaansa kuuluvissa asioissa.  

Riitta Lehtola, Sarita Kämäräinen (keskellä) ja Anne Kirste Aikio esittelivät toimialojensa ajankohtaisia asioita saamelaisten kansallispäivän avointen ovien tapahtumassa Sajoksessa 6.2.2019. Kuva: Kevin Francett.

Inka-Saara Arttijeff on toiminut Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajana vuodesta 2015. Hän on koulutukseltaan humanististen tieteiden kandidaatti, pääaineina historia, kansainväliset suhteet, kansainvälinen oikeus ja kansainvälinen yhteistyö sekä valtiotieteiden maisteri, pääaineena kansainväliset suhteet, kansainvälinen oikeus sekä kansainvälinen kehitysyhteistyö. Puheenjohtajan avustajana Arttijeffin työkuvaan on kuulunut avustajan tehtävien lisäksi mm. käräjien kansainvälisistä asioista huolehtiminen sekä koordinointi, yhteydenpito kansainvälisten toimijoiden kanssa, virkamiestason edustaminen kansainvälisissä konferensseissa, kokouksissa ja muissa tapahtumissa sekä ihmisoikeussopimusten suositusten seuraaminen. 

Saamelaiskäräjien kansainvälisten asioiden sihteerin tehtäviin kuuluu valmistella saamelaisten kansainvälistä toimintaa koskevia asioita sekä ylläpitää, koordinoida, suunnitella ja kehittää Saamelaiskäräjien kansainvälistä toimintaa, mukaan lukien käräjien kansainvälistä toimintaa koskevan strategian toimeenpaneminen. Lisäksi kansainvälisten asiain sihteeri avustaa muuta henkilöstöä heidän toimialaansa kuuluvissa kansainvälisissä tehtävissä.  

Inka-Saara Arttijeff osallistui arktisen alueen taloudellista kehitystä koskevaan seminaariin kesällä 2018 Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuson kanssa.

Johanna Alatorvisella on maisterin tutkinto kansainvälisestä henkilöstöresurssien johtamisesta (MSc in International Human Resource Management) ja hän on toiminut Saamelaiskäräjien määräaikaisena viestintäsihteerinä vuoden verran. Aiemmin hän on toiminut Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen markkinointipäällikkönäMinulle Saamelaiskäräjien työyhteisö oli jo ennestään tuttu ja tänne oli mukava palata vuosi sittenTyöskentelin kaksi vuotta Inarin kunnan tapahtumahankkeessa ja sain sitä kautta paljon uutta kokemusta viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta. Olen kotoisin Nellimistä ja minulle on tärkeää päästä työskentelemään saamelaisyhteisön hyväksi”, kertoo Johanna Alatorvinen. 

Saamelaiskäräjien viestintäsihteerin tehtäviin kuuluu hoitaa, suunnitella ja kehittää käräjien viestintää koskevia asioita mukaan lukien Saamelaiskäräjien viestintästrategian toimeenpaneminen, avustaa puheenjohtajaa käräjien tiedotustoiminnassa sekä valmistella ja esitellä tarvittaessa hallituksen, käräjien ja lautakuntien kokouksessa toimialaansa kuuluvia asioita sekä toimeenpanna niiden päätökset. 

Johanna Alatorvinen Saamelaisten kansallispäivänä ottamassa vieraita vastaan Pasi Aikion kanssa. Kuva: Kevin Francett.

Saamelaiskäräjien kokous perusti 19.2.2019 yleiseen toimistoon elinkeinosihteerin, kansainvälisten asioiden sihteerin sekä viestintäsihteerin viratEduskunta osoitti valtion vuoden 2019 talousarviossa Saamelaiskäräjille 460 000 euron pysyvän lisäavustuksen Saamelaiskäräjien varsinaiseen toimintaan.  

 

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen puh. 010 839 3143sarita.kamarainen(at)samediggi.fi 

Viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi