Katja Gauriloff, Anni-Kristiina Juuso já Heli Huovinen taaiđâtábáhtus tuámárin – tábáhtus ohjelm almostui

Elleekovestivrejeijee Katja Gauriloff, filmâtäsni/čaittâleijee Anni Kristiina Juuso já čaittâleijee/sämikielâlii párnái TV Unna Junná pyevtitteijee Heli Huovinen tuáimih 10.-11.4. Aanaar Sajosist ornimnáál Säminuorâi taaiđâtábáhtus tuámárin. Uárnejeijeeh ilodeh tobdos elleekove- já tv-taasnij mieldi puátimist. – Jieijâs kulttuur ovdâsteijee tobdos ulmui oinum jieijâs tábáhtusâst lii šiev äšši. Puáhtá tuše kuvâttâllâđ, ete maggaar tobdo lii oovdânpyehtiđ jieijâs teatter pirrâ maailm palhâšum taiđârij oovdâst, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus lekkâmeh ávuduvvojeh koskoho ehidist Saijoos stuorrâ auditoriost tme 18 rääjist. Lekkâmijn kuullâp muusik puoh kuulmâ Suomâ sämikielân. Nuorttâlij muusik oovdânpuáhtá Anna Lumikivi čuojâtteijen Katri Kittilä. AmocAilu Valle ráppáv anarâš- já tavesämikielân. Sámi musihkkaakademiij  ohjelmist lii ärbivuáválâš já uđđâ sämimuusik.

Taaiđâtábáhtus liäkká Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus váldupeeivi, tuorâstuv 11.4. uáinip 12 säminuorâi teatteroovdânpyehtimid. Toos lasseen tábáhtussaajeest láá máhđulâšvuođah maaŋgâlágán pargopáájáid, sämikielâlii párnái- já nuorâikirjálâšvuotân uáppáásmân tâi veikâ sämikielâi foontij luođiimân jieijâs puhelimân já tabletân tâi kuuvij väldimân taaiđâtábáhtus selfie-seeini piällást.

Tábáhtusân vyerdip alda 500 uásálisted Helsig já Ucjuv kooskâst. Teatteroovdânpyehtimijn láá mieldi paijeel 100 nuorâd. Tábáhtus kiellân láá sämikielah.

Tuorâstuv 11.4. ohjelm:

8:00 Saijoos uuvsah lekkâseh
Almottâttâmsaje lekkâs aulast
Vuosâišesaje lekkâs
Pargopáájáh lekkâseh aulast
8:50 Auditorio uuvsah lekkâseh
9:00 Ohjelm álgá auditoriost
Čiččâm vuossâmuš oovdânpyehtimid
11:30 Peivimäälispuddâ álgá
Ohtsâškove puoh tábáhtus uásálistein Saijoos ovdâšiljoost
Mainâsláávu lekkâs Saijoos ovdâšiljoost

Pargopáájáh juátkojeh aulast

12:50 Auditorio uuvsah lekkâseh
13:00 Ohjelm juátkoo auditoriost
Kuttâ majemuš oovdânpyehtimid
15:00 Tuámáreh pääcih smiettâđ puátusijd
Pargopáájáh juátkojeh aulast

Mainâsláávu mainâseh juátkojeh

Auditoriost čáittojeh videoh

16:00 Puátusij almostittem já stipendij jyehim

Ohjelmân sättih puáttiđ nubástusah!

Tábáhtus jođettuvvoo tego ovdil-uv kuulmâ kielân: nuorttâlâš-, anarâš- já tavesämikielân. Tábáhtus jođetteijen láá nuorttâlâškielân Teemu Titola, anarâškielân Satu Aikio já tavesämikielân Aslak Uula Länsman.

Pargopáájái lasseen tábáhtusâst puáhtá teivâđ sämikielâlii párnái- já nuorâikirjálâšvuođâ kuástideijeid. Tábáhtusân láá puátimin Dávvi Girji, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Anarâškielâ servi sehe Kieletär. Toos lasseen Sámi giella- ja kulturguovddáš Kárášjuuvâst puátá jyehiđ Gába-loostâ.

Lasetiäđuh:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi(at)samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Tábáhtus hashtagih: #sndd2019 / #sntt2019