Tuuʹžžen čuäjtaalm Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvid iʹlmmtõõttmõš puuʹđi 15.3., da mieʹldd iʹlmmtõʹtte jiânnai čuäjtõõzzid! Čeäʹppvuõđpeeiʹvi väʹlddpeeiʹv, nelljdpeeiʹv 11.4., vueiʹnnep 12 sääʹmǩiõllsaž čuäjtaalm, koin čuäjtõʹtte õhttsiʹžže pâʹjjel čueʹtt pääʹrn da nuõr.  Čeäʹppvuõđpeeiʹvi riâšši rämmše älššas vuässõõttmõõžžâst!

Lââssteâđaid čeäʹppvuõđpeeiʹvin da tõi äiʹǧǧtaaulâst õʹlmstâʹttet piâtnâc 29.3. meärra. Ââʹn lij kuuitâǥ juʹn snäätnai, što nelljdpeeiʹv 11.4. prograʹmme lij puättam muuttâs, da tõt algg juʹn čiâss 9.00, što pukid čuäjtõõzzid lij nokk ääiʹj, da kuʹǩesmäätkla peäʹsse ääiʹjbeäʹlnn mäccõʹšše.

Prograamm kõõutin vuäitt ouddm. tobdstõõttâd sääʹmǩiõllsaž päärnaiǩeerjlažvuõđin, koon pueʹtte čuäʹjted Dávvi Girji, Nuõrttsääʹmkulttuurfondd, Anarâškielâ servi da Kieletär. Lââʹssen kõõutin vuäitt jieʹlled maainâskåvvsest kuvddleʹmen mainnsid leʹbe jieʹlled tuâjjpaaʹjin ouddmiârkkân tuâjjeʹmmen čeäʹppvuõđpeeiʹvpiins leʹbe aivv jiiʹjjes ǩeeʹrj! Čeäʹppvuõđpeeiʹvid puätt še “jiõččieseiʹnn” da vuäʹpstõs, mäʹhtt laađđâd sääʹmǩiõl foontid jiiʹjjes teʹlfooʹne leʹbe tableʹtte.  Tuâjjpaaʹjid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ouddǩiõʹtte.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv ääʹveemprääʹzniǩ lij seäradjeäʹǩǩää 10.4. čiâss 18.00 ääʹljeeʹl Sajoozz jõnn auditoriost. Čeäʹppvuõđpeeiʹvid lie iʹlmmtõttum jooukid Heʹlssnest Uʹccjoʹǩǩe da ooudâst lij eʹpet vieʹsslõs da eunnas sääʹmǩiõllsaž prääʹzniǩpeiʹvv! Pueʹtted tiõrvân! Vueiʹnnlõõttâp Sajoozzâst!

Lââʹssteâđ:

Anna Lumikivi
010 839 3174, 040 684 1957
anna.lumikivi(at)samediggi.fi
Facebook: @saamelaisnuortentaidetapahtuma
Instagram: @samenuoraid_daiddadahpahus
Čeäʹppvuõđpeeiʹvi hashtag: #sndd2019 / #sntt2019