Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan – võl ǩiõrggân iʹlmmtõõttâd mättʼtõʹsse

äʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõõttimieʹrr lâssan. Lookkâmeeʹjj 2018–2019 õhttsiʹžže nuʹt 50 mättʼtõõttjed l vuäǯǯam haʹŋǩǩõõzz ouggʹlestmättʼtõõzz. Lookkâmekka 2019–2020  l iʹlmmtum ʹjjel 60 mättʼtõõtti. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ pueʹtti lookkâmeeʹjj mättʼtõʹsse puuđi täʹlvvmannust da iʹlmmtõõttmõõžž puõʹtte jeänaš digitaalʼl lomaaʹǩǩin. Haʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij vuâđđmättʼtõs da lookkjiškooultõõzz tiuddeeiäʹmiǩiõli mättʼtõs 2 čiâss  neäʹttlest/mättʼtõsneäʹttlest. Lookkâmeeʹjj 2019–2020 haʹŋǩǩõs pilotâstt sääʹmǩiõli mättʼtõõzz ouddškooul mättʼtõõzzâst še. 

Håʹt takai iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ mättʼtõʹsse lij puuttâm, de haʹŋǩǩõs väldd võl ođđ mättʼtõõttjid tän ǩiđđlookkâmpâjja da lookkâmeeʹjj 2019–2020 mättʼtõʹsse. Huõlteei, ǩeäk haaʹlee pääʹrneez aanar nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹm mättʼtõõzzʹmmlai päiʹǩǩvuud ååuǥpeäʹlnn, vueiʹtteʹldded õhttvuõđ Arla Maggan, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033. Mieʹrren lij, štõ haʹŋǩǩõs peejj šiõttlõs mättʼtõsjooukid diäʹmǩiõli mättʼtõspeeiʹvid da -aaiʹjid njuhččmannujja, koonn  mâŋŋa tõid vuõltteet  tttan mättʼtõõttji päiʹǩǩškooulid.   

 

Laassteâđ:

Projeʹkttjååʹđteei Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094  

Projeʹkttkoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033 

https://www.saamenetaopetus.com/