Sámediggi almmuha ohcanláhkái musihkkaguovddáža prošeaktabargi mearreáigásaš doaimma

Bargu álgá 3.6. ja bistá 31.8.2019 rádjai. Prošeaktabargi bargguide gullet ee. sámemusihkkaguovddáža veahkkin doaibman sihke Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkafestivála veahkkebuvttadeaddji barggut. Barggu menestuvvi dikšumis veahkehit heivvolaš skuvlejupmi, sámegiela máhttu sihke doarvái buorre eaŋgalsgiela máhttu. Prošeaktabargi bálká mearrašuvvá Suoma sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VII/I mielde (vuođđobálká 1 790,15 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit 24 % sámeguovllu lassi sihke ahkelasit, mat mearrašuvvet bargohárjánumi mielde. Prošeaktabargi doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis.

Ohcamušaid oktan mildosiiguin galgá doaimmahit sámedikki čállingoddái 12.4.2019 dmu 16.00 rádjai čujuhussii Sajos, 99870 Anár/Inari. Lassedieđuid barggu birra addá sámemusihkkaguovddáža plánejeaddji Oula Guttorm tel. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sámedikki doaimmaide sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi ja Ijahis idja -eamiálbmogiid musihkkadáhpáhussii čujuhusas www.ijahisidja.fi

 

Anáris 12.3.2019 Sámediggi