Sámedikki válggat 2019 – Válgalogahallan lea oaidninláhkai 18.-29.3.2019

Sámedikki válggat leat 2.9. – 30.9.2019 gaskasaš áigge. Válgalogahallan dollojuvvo oaidninláhkai njukčamánu 18.3. – 29.3.2019 beivviid áigge árgan vu-be dmu 13.00 – 16.00 čuovvovaš báikkiin:

Duottar-Lappi luondduguovddáš             Heahttá, Peuratie 15

Sámedikki doaimmahat                           Anár, Sajos, Menesjärventie 2A

Sámedikki doaimmahat                           Ohcejohka, Gielddadállu, Luossatie 1

Vuohču skuvla                                         Vuohčču, Ivalontie 8716

Juohkehaččas lea vejolašvuohta dárkkistit iežas guoski dieđuid, mat leat merkejuvvon válgalogahallamii, njuolgga válgalávdegotti doaimmahagas tel.  010 839 3120, 010 839 3127, dahje šleađgapoasta; vaalit@samediggi.fi dahje juo ahte fitná geahččamin válgalogahallama bajábealde namuhuvvon báikkiin máinnašuvvon áigge.

 

Guhte oaivvilda, ahte son lea eahpevuoiggalaččat guđđojuvvon eret  válgalogahallamis dahje su guoski merkejupmi válgalogahallamis lea boastut, sáhttá čálalaččat gáibidit njulgema válgalávdegottis maŋimustá cuoŋománu 12. beaivve ovdal dmu 16.00.

Njulgenrávvagiid oaččot válgalávdegotti doaimmahagas dahje daid sáhtát čálihit: www.samediggi.fi

Anáris 28.2.2019                                                           Válgalávdegoddi