Sääʹmteeʹǧǧ vaal 2019 – Vaal-loǥstõk lij vueiʹnnemnalla 18.-29.3.2019

Sääʹmteeʹǧǧ vaal tuåimtet 2.9. – 30.9.2019 kõskksaž äiʹǧǧen. Vaal-loǥstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla pâʹzzlâšttam-mannu 18.3. – 29.3.2019 peeiʹvi ääiʹj arggpeeiʹvin vu-pi čiâss 13.00 – 16.00 puõʹtti paaiʹǩin:

Tuõddâr-Lappi luâttkõõskõs                   Hetta, Peuratie 15

Sääʹmteeʹǧǧ koontâr                                Sajos, Menesjärventie 2A

Sääʹmteeʹǧǧ koontâr                                Uccjokk, Kåʹddpõrtt,  Luossatie 1

Vuõccu škooul                                         Vuõccu, Ivalontie 8716

Juõʹǩǩʼkast lij vuäittmõš taʹrǩǩeed jiijjâs kuõskki vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum teâđaid vuõiʹǧǧest vaal-luʹvddkååʹdd konttrest teʹl. 010 839 3120, 010 839 3127, leʹbe neʹttpååʹšt; vaalit@samediggi.fi leʹbe jieʹlled ǩiõččmen vaal-loǥstõõǥǥâst pââibeäʹlnn åårrai paaiʹǩin peäggtum äiʹǧǧen.

Kååʹtt ǩeäčč, što suu lij vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst leʹbe suu kuõskki meârkkõs vaal-loǥstõõǥǥâst lij vââǥǥlaž, vuäitt ǩeerjlânji õõlǥted vuõiǥummuž vaal-luʹvddkååʹddest mââimõõzzâst njuhččmannu 12. peeiʹv ouddâl čiâss 16.00.

Vuõiǥeem-mõõntõõllâmvuäʹpstõõzzid vuäǯǯ vaal-luʹvddkååʹdd konttrest leʹbe tõid vuäitt printteed: www.samediggi.fi

Aanrest 28.2.2019                                                          Vaal-luʹvddkåʹdd