Saamelaisesta kulttuurimäärärahasta myönnetyt kulttuuriavustukset vuonna 2019

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta jakoi kulttuurilautakunnan kokouksessa 11.-12.2.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavusta vuoden 2019 yhteensä 176 000 saamenkieliseen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan (ns. saamelainen kulttuurimääräraha), mistä Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon 10 340 euroa. Pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen 15 000 €.

Kulttuurilautakunta on myöntänyt kulttuuripalkintoja tunnustukseksi vahvan saamelaisen kielen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön, perinteiselinkeinojen elinvoivaisuuden edistäjinä ja tunnetuksi tekemiseksi. Elämäntyö -kulttuuripalkinnon saajat ovat Inkermarja Hetta Vuotsosta ja Antti Oula Juuso Enontekiöstä. Molemmat saavat 3000 € suuruisen palkinnon.

Kuvassa Inkermarja Hetta ja Antti Oula Juuso

Jälleen voi todeta hakemusten taso oli korkea, joka kertoo saamelaistaiteen- ja kulttuurin elävän voimakasta uudentumisen kautta samaan aikaan jaettava kulttuurimääräraha on pysynyt määrältään entisellään.

Vuonna 2019 vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten vuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Kulttuurilautakunta halusi kannustaa jo pitkällä olevien kirjoitushankkeiden valmiiksi saattamiseen, yhteisöjen toiminnan aktivoimisen sekä kulttuuriperinnön tietoja, taitoja ja käytäntöjä elävinä ja muuntuvina säilyvän sukupolvilta toiselle.

Kulttuuriavustusten saajille lähetetään sopimus/päätös allekirjoitettavaksi kahtena kappaleena ja toinen kappale palautetaan Saamelaiskäräjille, jonka jälkeen avustukset laitetaan maksuun.

Kulttuurimääräraha  2019