Sääʹm kulttuurmieʹrrtieʹǧǧest miõttum kulttuurveäʹǩǩvuõđ eeʹjj 2019

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji kulttuurluʹvddkååʹdd såbbrest 11.-12.2.2019 Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm riikkveäʹǩǩvuõđâst eeǥǥas 2019 õhttsiʹžže 176 000 sääʹmǩiõllsaž kulttuur ooudummša da sääʹmorganisaatioi toimmjummša (nc. sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ), mâʹst Uccjooǥǥ sääʹmceerkavpõõrti tuõʹllʼjummša 10 340 euʹrred. Tâʹvvjânnmallaš sääʹmorganisaatio tuärjjummša 15 000 €.

Kulttuurluʹvddkåʹdd lij miõttam kulttuurciistid tobdstõssân nâânas sääʹmǩiõl, kulttuur da kulttuuräʹrbbvuõđ di ääʹrbvuâlaž jieʹllemvuõʹjji jieʹllemviõkkvuõđ ooudummšest da tobddsen raajjmest. Jieʹllemtuâjj -kulttuurciist vuäǯǯai lie Inkermaria Hetta Vuõccust da Antti Oula Juuso Jeänõõǥǥâst. Kuhttu vuäǯǯa 3000 € šoora ciist.

Inkermaria Hetta da Antti Oula Juuso.

Eʹpet vuäitt tuõttâd, što ooccmõõžži tääʹss leäi õlli, kååʹtt maainâst tõn peäʹlest, što sääʹmčeäppõs da -kulttuur jeäʹlle nâânas oođummuž poodd. Seämma ääiʹj jueʹǩǩemnalla åårrai kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ lij põõššâm meäʹr peäʹlest seämmanallšeeʹmen.

Eeʹjj 2019 viõʹttjet ÕM:i alggmeerai ǩiõli eeʹjj. Teeʹmmeeʹjj mieʹrren lij kaggâd ouʹdde maaiʹlm alggmeerai ǩiõli vueʹjj. Kulttuurluʹvddkåʹdd haaʹlii smeʹllkâʹtted juʹn kuʹǩǩen åårrai ǩeeʹrjtemhaʹŋǩǩõõzzi valmmšen vuäǯǯmõʹšše, õutstõõzzi toimmjummuž aktivâʹsttma di kulttuurääʹrb teâđai, tääidai da vuâkkõõzzi jieʹllʼjen da muʹttjen seeiltummša sokkpuõlvvõõǥǥâst nobba.

Kulttuurveäʹǩǩvuõđ vuäǯǯjid vuõltteet suåppmõõžž/tuʹmmstõõǥǥ vuâllaǩeeʹrjtemnalla kueʹhtten käpplõkkân da nuuʹbb käpplõõǥǥ maacctet Sääʹmtegga, koon mâŋŋa veäʹǩǩvuõđid piijât mäʹhssma.

Kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ_2019