Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu galledii Etäkoulu Kulkuri -gáiddusskuvllas

Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafidnu prošeaktabargi guovttos Eila Tapiola ja Arla Magga galledeigga 24.–26.1. Helssegis Etäkoulu Kulkuris, Pasila vuođđoskuvlla suoma-sáme-luohkás ja oahpahus- ja bajásgeassinsuorggi dáhpáhusas Educas. Erenomáš galledan- ja oahppanbáikin lei Etäkoulu Kulkuri, mii fállá earret eará iežas eatnigiela oahpahusa gáiddusoahpahussan suopmelaš mánáide, geat ásset miehtá máilmmi.

Prošeaktabargi guovttos deaivvadeigga Etäkoulu Kulkuris skuvlla jođiheaddji Tuija Tammelander, oahpporávvejeaddji Minna Myllymäki ja suomagiela ja girjjálašvuođa oahpaheaddji Virpi Soini. Deaivvadeamis Kulkuri bargit ovdanbukte iežaset neahttaskuvlla, dan kursasiidduid ja maid iežaset geavatlaš barggu neahttadiimmuid doallamis dahje neahttaskuvlla sisdoaluid ráhkadeamis. Maiddái sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttafidnu oaččui ođđa jurdagiid doaimmas ovddideapmái, bistevaš sámegielaid gáiddusoahpahussii Suomas. Sihke Etäkoulu Kulkuri ja sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu vásáhus lea, ahte iežas giela oahppamii lea stuorra dárbu ja beroštupmi, ja ahte gáiddusoahpahus láhčá dása erenomáš vejolašvuođa.

Govas gurut rávddas Arla Magga, Tuija Tammelander, Eila Tapiola, Minna Myllymäki ja Virpi Soini

Lassedieđut:

Prošeaktahoavda Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Prošeaktakoordináhtor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

www.saamenetaopetus.com/