Sámiid álbmotbeaivve prográmma 6.2.2019

Sámedikki rabas uvssat dmu 10-15, Sajos

Sámediggi fállá gussiide ávvokáfiid ja Sajosa restoráŋŋa Čaijus sáhttá oastit álbmotbeaivve lunšša. Beaivái oassálastiid gaskavuođas vuorbáduvvo fanimateriála ja bileahtta jagi 2019 Ijahis Idja -festiválii.

9.00
Mánáid lávlunbottut, Sámi mánáid kulturguovddáš Mánnu

10.00, Sajos auditoria
Álbmotbeaivve rahpan | Sámedikki ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio
Musihkka | Anna Morottaja
Skuvlamánáid čájáhusa rahpamat | “Sámi áhkku – sámi ofelaš” Elsa Laula Renberg

10.30-15.00
Oahpásmuva Sámedikki doibmii! Sámedikki almmolaš doaimmahat, skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja sámegiela doaimmahat ovdan buktet doaimmaset Sajosa boađafeaskáris. Mielde ee. Sámi Giellagáldu diehtogilvu, váibmo sámeleavgga buđaldanbádji sihke nuoraidráđi “pinssi”bádji.

11-14.00
Oanehis filmmat (41 min), Skábmagovat ja Filbmaguovddáš Skábma

12.00
Sajosii oahpásmuvvan suoma / eaŋgalsgiella

14.00
Musihkka Anna Morottaja

14.20-15.00
Oanehis filmmat (41 min), Skábmagovat ja Filbmaguovddáš Skábma

18.00, Solju
Badjealbmá čalmmiiguin / Through Reindeerherder’s Eyes
Sápmi/Suopma, 2019, 58’
Bagadallan/Giehtačálus: Aslak Paltto
Giella: sáme, suoma, eaŋgals
Tekst. eaŋgalsgiella
Spirevahágat davvin leat maŋimuš jagiin lassánan. Bagadalli, iešge badjeolmmoš, álggii dokumenteret boazovahágiid, mat Suoma bealde leat leavvan Nuorta-Lappis davás ja fiestarii. Dokumeanta ovdan buktá badjealbmá árgga ja muitala maiddái Norgga ja Ruoŧa beale dilis. Vuosttaseahket lei Skábmagovat -filbmafestiválain 26.1.2019.

Amma muittát:

* Sámekultuvrra live-oahppodiibmu dmu 12 rájes čujuhusas: sogku.fi/live, Sámi oahpahusguovddáš

* Sámediehtu ja barggut oahpahusa várás: www.oktavuohta.com

* Sámegielat nuoraideahket Vinttis Anáris dmu 15-18.00 (badjel 12-jahkásaš nuoraide), lágida nuoraidráđđi ovttas Anára searvegottiin.

Oanehis filmmat, Skábmagovat ja Filbmaguovddáš Skábma

Seevvist jeegist
Sápmi/Suopma, 2018, 7’
Bagadallan: Ville-Riiko Fofonoff
Giehtačálus: Auri Ahola, Inka Kaukovalta
Giella: seavagiella
Dánsun ja seavagiella ovttastuvvet elegánta čájáhusas, mii ovdan bukto luonddu čáppa salas.

Gumpe / Wolf
Sápmi/Norga, 2018, 4’
Bagadallan: Ken Are Bongo
Giella: sáme
Tekst. eaŋgals
Gumpe lea leamaš árbevirolaččat balddonas ja čeahpes boraspire, mii oaguha bohccuid. Muhto dál boazodoalu áitá ođđalágan gumpe.

Árbi / Heritage
Sápmi/Suopma, 2018, 2’
Bagadallan: Lada Suomenrinne
Giella: ii dialogiija.
Nissoniid gahpir lea uksa máddariid lusa ja geavaheaddjái muittuhus árbevieru doalaheami dehálašvuođas.

Sáráhkká
Sápmi/Suopma, 2017, 2’
Bagadallan: Lada Suomenrinne
Giella: sáme
Tekst. eaŋgals
Sápmige ii leat seastašuvvan seksuálalaš heađušteamis. Lea juo áigi hállat dan birra.

You & Me
Sápmi/Suopma, 2018, 2’
Bagadallan: Lada Suomenrinne
Giella: ii dialogiija.
Sáhttágo olbmo ja muohttaga gaskii šaddat románttalaš gaskavuohta, ja makkár dat livččii?

Amoc – Skorpioon
Sápmi/Suopma, 3’
Bagadallan: Ville-Riiko Fofanoff
Sámi horrorcorea jagis 2006: Amoc bidjá ođđa hirpma johtui.

Samene har rett / The Sámi has rights
Sápmi/Norga, 2018, 11’
Bagadallan: Elle Márjá Eira ja Mai-Lis Eira
Giella: sáme
Teaksta eaŋgals
Trilogiija Norgga heahpada birra.

Eatnanvuloš lottit / Birds in the Earth
Sápmi/Suopma, 2018, 10’
Bagadallan/Giehtačálus: Marja Helander
Giella: Ii dialogiija
Tekst. sáme, eaŋgals
Sávvojuvvon ođđasit čájeheapmi! Baleahttadánsut Birit ja Katja Haarla dánsuba miehtá Sámi giliid ja massojuvvon mehciid álot dan rádjai, gos stuorrá mearrádusat bargojit. Luonddu ja fiesttarmáilmmi eallinvuogi ruossalasvuohta vuhtto rihča leaikkastallama čađa. Filbma lea válljejuvvon Sundance-festivála gilvoluohkkái 2019.