Vyehikorttâpakkâ- oppâmateriaal škovláid sämmilâšvuođâ kieđâvušmân

Dihtosis-haavâst lii pyevtittum materiaal škovlâkolliistâlmij várás sehe vyehikorttâpakkâ máttáátteijeid fáádá jiečânâs kieđâvuššâm várás uáppeiguin. Dihtosis-vyehikorttâpakkâ lii uáivildum máttááttâs toorjân ovdâmerkkân sämmilij aalmugpeeivi (6.2.) áávvudmân škoovlâin pirrâ Suomâ. Maht ličij skiärrurääđi sämimuusikist tâi uápásmem sämikielâláid tiervâttâssáid? Sierâlágánij já sierâkukkosij hárjuttâsâi vievâst tun puávtáh rähtiđ tuu mielâmield oppâtijme sämmilâšvuođâst.

Vyehikorttâpakkâ ana sistees info-oosijd sehe toimâlijd hárjuttâsâid já taid ovtâstitmáin tun puávtáh rähtiđ sierâlágán oppâtiijmijd. Hárjuttâsah heivejeh paješkoovlâi lasseen meid vyeliškoovlâ alemuu luokkaid sehe nube tääsi oppâlájádâssáid. Pakkâ lii juohhum kuulmâ teeman: Sämmiliih, Algâaalmug já Kulttuur. Jieškote-uv teema ana sistees 2 tiätukoortâ sehe 6 hárjuttâskoortâ.

Koortâin puáhtá rähtiđ vijđes ubâlâšvuođâ, teikâ taid puáhtá kieđâvuššâđ sierâ já vuáijuđ tiätuteeman. Koortáid láá merkkejum hárjuttâs uásálistei ucemusmeeri, tárbuliih piergâseh já äigi, mii suulân kolá hárjuttâssáid. Puoh hárjuttâsah tuáimih tagarin, mutâ uásán lii finnimnáál  lasemateriaal Nuorâi Akatemia nettisiijđoin. Hárjuttâsâid puáhtá heiviittiđ juávhu já kieđâvuššâm vuálásij aašij mield. Vyehikorttâpakkâ lii nuuvtá.

Paakâ puáhtá tiiláđ čujottâsâst: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/ tâi haavâ proojeektpargest.

Tun puávtáh ovdil tiilám uápásmuđ paakâ siskáldâsân já lasemateriaaláid  tääbbin.

Dihtosis-haahâ lii Sämitige nuorâirääđi já Nuorâi Akatemia ohtsâšhaahâ, mon ulmen lii lasettiđ válduaalmugân kullee nuorâi tiäđuid sämmilijn já sämikulttuurist. Máttááttâs- já kulttuurministeriö ruttâd haavâ.

 

Lasetiäđuh:

Proojeektpargee, Sämitigge, Minna Lehtola 040 650 3620 minna.lehtola(a)samediggi.fi

Proojeektkoordinaattor, Nuorâi Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi