Metodapáhkka- oahppamateriála skuvllaide sápmelašvuođa gieđahallamii

Dihtosis – prošeavttas lea buvttaduvvon materiála skuvlagalledemiid várás sihke metodapáhkka oahpaheaddjiide fáttá iehčanas gieđahallamii oahppiiguin. Dihtosis -metodapáhkka lea dárkkuhuvvon oahpahusa doarjjan ovdamearkan sámiid álbmotbeaivve (6.2.) doallamii skuvllain miehtá Suoma. Makkár orošii skearroárvvoštallan sámemusihkas dahje oahpásmuvvan sámegielat dearvvahusaide? Iešguđetlágan ja sierra guhkkosaš hárjehusaid vehkiin sáhtát čohkket miela miel oahppadiimmu sápmelašvuođas.

Metodapáhkka sisttis doallá info-osiid sihke doaibmanbargobihtáid, maid laktimiin sáhtát ráhkadit iešguđetlágan oahppadiimmuid. Hárjehusat heivejit badjeskuvllaid lassin maiddái vuolleskuvlla bajit luohkáide sihke nuppi dási oahppolágádusaide. Páhkka lea juhkkon golmma temái: Sámit, Eamiálbmot ja Kultuvra. Guđege temá sisttis doallá 2 diehtokortte sihke 6 bargobihttákortte.

Korttiin sáhttá čohkket viiddes oppalašvuođa, dahje daid sáhttá gieđahallat ovttaid mielde dihto temái oahpásmuvvamiin. Korttiide leat merkejuvvon hárjehusa minima oassálastiidmearri, dárbbašlaš bargoneavvut ja árvvoštallan dárbbašuvvon áiggis. Buot hárjehusat doibmet dakkáražžan, muhto oassái lea oažžumis lassimateriála Nuoraid Akatemia neahttasiidduin. Hárjehusaid sáhttá heivehit joavkku ja gieđahallon áššiid mielde. Metodapáhkka lea nuvttá.

Páhka sáhtát diŋgot čujuhusas: www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailulomakkeet/ dahje prošeavtta prošeaktabargis.

Sáhtát ovdal diŋgoma oahpásmuvvat páhka sisdollui ja lassimateriálii dás.

Dihtosis-prošeakta lea Sámedikki nuoraidráđi ja Nuoraid Akatemia oktasašprošeakta, man ulbmilin lea lasihit váldoálbmogii gullevaš nuoraid diđolašvuođa sámiin ja sámekultuvrras. Prošeavtta ruhtada Oahpahus- ja kulturministeriija.

 

Lassidieđut:

Prošeaktabargi, Sámediggi, Minna Lehtola 040 650 3620 minna.lehtola(a)samediggi.fi

Prošeaktakoordináhtor, Nuoraid Akatemia, Ulla Saalasti 040 567 4203, ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi