Sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz nettseeid ävvne – mättʼtõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij älggam

Sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõõzz pilohtthaʹŋǩǩõõzz nettseeid lie äävuum. Seeidaid peäss tän liiŋk pääiʹǩ. Lookkâmeeʹjj 2019-2020 mättʼtõʹsse vuäitt iʹlmmtõõttâd seeidain käunnʼjeei lomaakkin.

Nettseeid taʹrjjee äiʹǧǧpoddsaž teâđ sääʹmǩiõli ougglestmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst, tõn tuejjlain da uʹčteeʹlin di sääʹmǩiõli mättmateriaalin. Seeidain käunnʼje še jeärben škooulid da jeälteeʹjid jurddum haʹŋǩǩõõzz äʹššǩeeʹrj da lââʹssen saǥǥstõõllâmseidd škooulniiʹǩǩid da mättʼtõõttjid.

Seeidaid peeiʹvtet haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž šõddmõõžžid, ođđsid da teâđtõõzzid di materiaalid, koid mättʼtõõtti räʹjje. Nettseeidai pääiʹǩ vuäitt še iʹlmmtõõttâd ougglestmättʼtõʹsse lookkâmekka 2019–2020. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ lij 22.2.2019 räjja.

Nettseeidai siiskõs da graaflaž plaanummšest vaʹstteei lie projektt-tuejjla Arla Magga, Eila Tapiola da Sääʹmteeʹǧǧ škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari õõutâst nettpuuʹtʼteei Eeva Mäkisin.

 

Lââssteâđ:

Projekttšurr Eila Tapiola, eila.tapiola(at)utsjoki.fi, 040 7012 094

Projekttkoordinaattor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Škooultõspiisar Ulla Aikio Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, 010 8393 112

https://www.saamenetaopetus.com