Saamelaiskäräjät järjesti työpajapäivän sähköisistä saamenkielisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

Saamelaiskäräjät järjesti työpajan sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisestä. Päivän aikana kuultiin puheenvuorot muun muassa saamenkielisten palveluiden huomioimisesta sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä kaupunkisaamelaisten palvelutarpeista uudistuksiin liittyen. Työpajaosuudessa pohdittiin saamelaisväestön sähköisiin saamenkielisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä tarpeita ja haasteita sekä pyrittiin miettimään ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin. Työpajan vetäjinä toimivat Hanna Nordlund ODA-hankkeesta ja Sirpa Arvonen Virtuaalisairaala 2.0-hankkeesta.

Työpajapäivän aloitti Lapin liiton edustaja Jaana Koskela kertomalla sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilanteesta ja saamenkielisten palveluiden huomioimisesta valmistelussa. Lydia Heikkilä ja Tuuli Miettunen SÁRA-hankkeesta toivat omissa esityksissään esiin erityisesti kaupunkisaamelaisten palvelutarpeita sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Hanna Nordlund (ODA) ja Sirpa Arvonen (Virtuaalisairaala 2.0) esittelivät omat hankkeensa ja näiden esitysten pohjalta siirryttiin keskustelemaan tapahtumaan osallistuneiden kokemuksista saamenkielisiin sähköisiin palveluihin liittyen. Keskustelussa nousi esiin sähköisten saamenkielisten sote-palveluiden vähäisyys ja vaikea löydettävyys. Lisäksi jo olemassa olevien palveluiden teknisessä toteutuksessa on ongelmia. Esimerkiksi saamen fontteja ei voi käyttää tietyissa palveluissa.

Työpajoissa nousi esiin se, että saamelaisväestön tarpeet sähköisiin saamenkielisiin sote-palveluiden suhteen ovat moninaiset. Tarvitaan useita eri tyyppisiä ja eri ikäryhmille suunnattuja sähköisiä saamenkielisiä sote-palveluja. Esimerkkeinä tarpeista mainittiin muun muassa sähköinen saamenkielinen terveyskeskusajanvaraus, saamenkielinen matalan kynnyksen mielenterveys-chat nuorille sekä sähköiset saamenkieliset perheiden palvelut. Jotta tarpeisiin voitaisiin vastata, tarvittaisiin eri toimijoiden välistä yhteistä tahtotilaa ja halua edistää sähköisten saamenkielisten sote-palveluiden kehittämistä. Palveluista tulisi tiedottaa niin, että tieto palveluiden olemassa olosta tavoittaisi saamelaisväestön. Lisäksi tarvittaisiin neuvontaa ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön.

Lisätietoja työpajasta antaa Sarita Kämäräinen sarita.kamarainen@samediggi.fi / 040 724 8224.

Saamelaiskäräjät onnittelee juhlavuottaan viettäviä Vuotson ja inarinsaamen kielipesiä

Saamelaiskäräjät onnittelee Vuotsossa toimivaa pohjoissaamen kielipesää ja Inarissa toimivia inarinsaamen kielipesiä. Inarinsaamen kielipesät täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju vietti 10-vuotisjuhliaan elokuun lopussa. Saamelaiskäräjät tukee arvokasta kielityötä lahjoittamalla kielipesille kieli- ja kulttuurikasvatusta tukevia leluja.

Inarinsaamen kielen yhdistys Anarâškielâservi ry perusti ensimmäisen inarinsaamen kielipesän vuonna 1997. Kahdenkymmenen vuoden aikana kielipesätoiminta on laajentunut ja vakiinnuttanut asemansa. Inarinsaamen kielipesillä on tärkeä rooli inarinsaamen kielen ja kulttuurin elvyttämisessä ja ne ovat toimineet esikuvina myös myöhemmin perustetuille kulttuuri- ja kielipesille. Vuotson pohjoissaamenkielinen kielipesä Biedju aloitti toimintansa vuonna 2007 ollen ensimmäinen pohjoissaamenkielinen kielipesä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii kaksitoista kielipesää, joista kaksi koltansaamenkielistä, kolme inarinsaamenkielistä ja kolme pohjoissaamenkielistä saamelaisten kotiseutualueella. Kotiseutualueen ulkopuolella pohjoissaamenkielinen kielipesätoiminta on käynnistynyt Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Sodankylän kirkonkylässä.

Saamelaiskäräjät on muistanut Vuotson kielipesä Biedjua materiaalipaketilla, jonka avulla voi opetella vuodenkiertoon ja luontoon liittyvää sanastoa. Materiaalipaketti opastaa lapset saamen kahdeksaan vuodenaikaan. Inarinsaamen kielipesät saavat käyttöönsä kulttuurikasvatusta tukevia leluja mm. suopunkeja ja saamelaisalueen luontoon kuuluvia pehmoeläimiä, jotka toimitetaan kielipesiin avoimien ovien päivänä 5.10.2017.

Saamelaiskäräjät julistaa kulttuuriavustukset 2018 haettaviksi

Saamelaiskäräjät julistaa haettavaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Saamelaiskäräjille valtionavustuksena saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta vuodelle 2018 (saameainen kulttuurimääräraha) myönnettävät avustukset haettaviksi.

Avustushakemukset on osoitettava Saamelaiskäräjille viimeistään 31. lokakuuta 2017 klo 16.15 mennessä osoitteella: Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari tai toimittaa Sajoksen infoon tai lähettää sähköpostilla info(at)samediggi.fi. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kulttuurisihteeriltä puh. 010 839 3103 ja sähköpostitse riitta.orti-berg(at)samediggi.fi. Hakulomakkeet löytyvät tästä.

Enontekiön kunnan valtuutetut tutustumiskäynnillä Saamelaiskäräjillä

Enontekiön kunnan valtuutetut kävivät opintomatkallaan tutustumassa myös Saamelaiskäräjien toimintaan 28.9.2017. Valtuutetut keskustelivat Saamelaiskäräjien ajankohtaisista asioista puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion ja hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemen kanssa. Lisäksi valtuutetut tapasivat ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsalan.

Enontekiön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen ojentaa yhdessä kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikiolle Raittijärvi – Kaijukan kylä kirjan muistoksi tapaamisesta.