Saamelaiskäräjien vuoden 2019 toimintasuunnitelma on kunnianhimoinen

Saamelaiskäräjien kauden 2016-2019 viimeisen toimintavuoden toimintasuunnitelma on kunnianhimoinen ja samalla eteenpäin pyrkivä.  

– Vuosi tulee käynnistymään hyvissä merkeissä, kun kuluvalla vaalikaudella tehty työ Saamelaiskäräjien varsinaisen toiminnan taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi on kantanut hedelmää, iloitsee puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. 

Saamelaiskäräjillä on käytettävänään varsinaiseen toimintaan 460 000 lisäeuroa, joka on merkittävä lisäys. Lisäys on tarkoitettu niin poliittisen työn kuin hallinnon vahvistamiseen. Poliittisen työn kehittämisen tärkeimpinä asioina voidaan nostaa kahden Saamelaiskäräjien kokouksen kaksipäiväisyys ja varapuheenjohtajien palkkaus. Hallintoon toteutuu pitkäaikaiset suunnitelmat elinkeino-, viestintä- ja kansainvälisten asioiden sihteerien virkojen perustamisesta hallinnon työtaakan keventämiseksi sekä asiantuntemuksen lisäämiseksi. 

– Olen kuitenkin erittäin huolissani saamelaisyhteisöjen kyvystä käsitellä niin kollektiivisesti kuin yksilöidenkin tasolla valtavia paineita, jotka aiheutuvat esimerkiksi saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksien murentumisesta, jatkaa Sanila-Aikio. 

Lue puheenjohtajan saatesanat kokonaisuudessaan Saamelaiskäräjien toimintasuunnitelma-talousarviosta vuodelle 2019, sivulta 3. 

Saamelaiskäräjien päätavoitteet vuodelle 2019:

  1. Saamen kieli ja kansainvälinen alkuperäiskansojen kielten vuosi 2019  
  2. Hallitusohjelmaan vaikuttaminen  
  3. Pohjoismainen saamelaissopimus  
  4. YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista ja sen kansallinen toimeenpano  
  5. Totuus- ja sovintoprosessi 
  6. Maakunta- ja sote-uudistus  
  7. Vaikutusten arviointi, ympäristön tilan tutkimus ja ennallistaminen 
  8. Parlamentaarinen selvitystoimikunta saamelaisten perinteisten elinkeinojen ja perinteisen tiedon tilasta  

Kuvat: Ville-Riiko Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Saamealaiskäräjien kokous hyväksyi toimintasuunnitelma-talousarvion vuodelle 2019 vuoden viimeisessä kokouksessaan 18.12.2018. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja julkaistaan Saamelaiskäräjien dokumenttipankissa kahden viikon kuluessa kokouksesta. 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi