Sámediggi ohcá sámegielaid gáiddusoahpahusfidnui koordináhtora

Bargu álgá 1.1.2019 ja bistá 31.12.2020 rádjái. Bargu lea oasseáigásaš (50%). Prošeaktakoordináhtor vástida oktavuođain Suoma sierra guovlluid skuvllaide, skuvlema ordnejeaddjiide ja vánhemiidda. Koordináhtor čohkke sámegielaid oahpahusjoavkkuid ja doaibmá lagaš ovttasbarggus Ohcejoga gielddas doaibmi prošeaktahoavddain ja prošeavtta fierbmebálvalusaid buvttadeaddjiin. Prošeaktakoordináhtora bargui gullet maid dieđiheapmi ja raporteren. Prošeakta lágida gáiddusoahpahusa, mii lea vuođđooahpahusa ja logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegielaid (anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegiela) oahpahus, sámiid ruovttuguovllu olggobealgielddaid skuvllaide. Prošeavtta ruhtada oahpahus- ja kulturministeriija. Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit sámeservoža dovdamuš ja máhttu iehčanas bargui. Gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan heivvolaš skuvlejupmi ja sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Prošeavttas vástida skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahat ja hoavdan doaibmá skuvlenčálli.

Prošeaktakoordináhtora bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV mielde (vuođđobálká 2491,54 €, 50 %). Vuođđobálkká lassin máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargohárjánumi mielde vásáhuslasit. Koordináhtora doaibmabáiki lea sámekulturguovddáš Sajosis ja barggu dikšun oassái gáiddusbargun lea soahpamuša mielde vejolaš. Friddjahápmásaš bargoohcamušaid čuvvosiiguin galgá doaimmahit Sámedikki čállingoddái 5.12.2018 rádjái čujuhussii Sajos, 99870 Anár. Lassedieđuid addá skuvlenčálli Ulla  Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi / tel. 010 839 3112. Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi.

Anáris 21.11.2018 Sámediggi