Fápmocealkagat boares girjjiin – bargobádji skuvlla ohpiide

15.11. 2018 dmu: 9.00-10.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00

SAJOSA GIRJERÁDJOSIS MÁNÁID VUOIGATVUOĐAID BEAIVÁI LAKTASUVVON PLAKÁHTTA-BÁDJI

Smiehtta ovdalgihtii vástádusaid daidde

”Mii lea munjje dehalaš?”

”Maid mun dárbbašan?”

Lisämateriaalia: http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Suomenkielinen-LOS-esite.pdf

Ilmoittautumiset 12.11.mennessä:

Suomenkielisiin pajoihin Saamelaiskirjasto 040 592 9915 / saamikirjasto@inari.fi

Pohjoissaamenkielisiin pajoihin MÁNNU 040 732 5503 / petra.magga@samediggi.fi

Sámediggi ja Inarin saamelaiskirjasto