Sámedikki jagi 2019 válgalogahallamii ohcan

Sámedikki čuovvovaš válggat doaimmahuvvojit čakčamánus 2019. Jietnavuoigadahtton olbmot válggain leat buot dat sápmelaččat, geat leat merkejuvvon sámedikki válgalogahallamii.

Válgalávdegoddi merke jagi 2019 válgalogahallamii daid sápmelaččaid, geat ledje jietnavuoigadahtton sámedikki válggain 2015. Buot earát galget ohcat válgalogahallamii maŋimustá dán jagi loahpa rádjai. Válgalogahallamii sáhttá ohcat sámediggelága 3 § 1 momeantta 1, 2 ja 3 ja 21 § vuođul (áhči dahje eatni vuoigatvuođa vuođul, lappalačča maŋisboahttin ja sápmelažžan, guhte olgoriikka álbmotlahttun ássá Suomas).

Bivdaga válgalogahallamii merkemis dahje das eretsihkkumis galgá bargat čálalaččat maŋimustá 31.12.2018 ovdal dmu 16.00. Válgalávdegotti nannen ohcanskovi ja lassidieđuid oažžu válgalávdegotti doaimmahagas čuj. Kulturguovddáš Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 Anár,  tel. 010 839 3120 šleađgapoasta: vaalit@samediggi.fi. Ohcanskovi sáhttá maiddái printet www.samediggi.fi.

Anáris 30.10.2018 Válgalávdegoddi