Sämmilâš kielâravviittâh 24.10. tme 18-20 – Sämikielâlâš máttááttâs ovdâ- já vuáđumáttááttâsâst

Sämmilâš kielâravviittâh 24.10.2018 tme 18-20 Aanaar
Sárnup kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâst: Sämikielâlâš máttááttâs ovdâ- já vuáđumáttááttâsâst

Tiervâpuáttim Sämmilii kielâravviittuv niäljád Facebook-livevuolgâttâsân koskoho 24.10.2018 tme 18-20. Vuolgâttâssaijeen Sajos, Aanaar. Livevuolgâttâs Sämmilâš kielâravviittâh -Facebook siijđoi peht.

Vuolgâttâsâst mij teivâp kielâtotkeid já sämikielâlii máttááttâs já kielâpiervâlmáttááttâs äššitobdeid. Aura Pieski já Eila Tapiola lává mii ehidist tavesämikielâlii máttááttâs já nuorttâlâškielâ máttááttâs äššitobden já pargen. Petra Kuuva puáhtá fárustis anarâškielâlii máttááttâs uáinu.

Laura Arola já Riitta Lehtola kommentistev savâstâllâm kielâiäláskittem já kielâtutkâmuš uáinui peht. Vuolgâttâs ääigi lii máhđulâš vuolgâttiđ äššitobdeid koččâmušâid, moh kyeskih párnáá maaŋgâkielâlii máttááttâsân.

Sämmilâš kielâravviittâh

Sämmilâš kielâravviittâh lii uási Peerâpalvâlemmalli Laapin- haavâ (Lape-haahâ) mon ulmen lii nanodiđ meid sämmilij vuáđupalvâlusâid. Lape-haahâ lii uási soti- já eennâmkoddeuđâsmittem. Sämikielah eellih noonâ uđđâsistiäláskittempaje, kuás perruin lii tárbu kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuotâstivriimân. Ääigimildsii stivrim uhkevuálásij ucceeblovokielâi sárnoid lii tääl kuittâg hástulâš finniđ. Sämikielâlij perrui kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuotâravviittâh lii vyeligâs kozzii palvâlemkeččâlem, mon ulmen lii nanodiđ sämikielâlij perrui maaŋgâkielâlâšvuotâtááiđuid.

Kielâravviittâh lii uáivildum puoh perruid, kiäh láá perustum nanodiđ sämikielâ já maaŋgâkielâlâšvuođâ perrust. Puoh vaanhimeh sehe perruujesâneh láá tiervâpuáttim kuullâđ, ete maht jieijâs toimáin já valjiimijguin puáhtá tuárjuđ já nanodiđ perruus kyevtkielâlâšvuođâ. Ucceeblovokielâ siäiluttem já sirdem parnijd (eromâšávt kaavpugpirrâsist) váátá vanhimijn maŋgii eromâš stuorrâ aktiivlâšvuođâ já hiätukocceem. Kielâ sárnoid kalga ruokâsmittiđ kevttiđ ucceeblovokielâ, vâi kielâ sirduuččij parnijd. Tooimâst váldojeh huámášumán kulmâ sämikielâlii juávhu; anarâškielâ, orjâlâškielâ, nuorttâlâškielâ.

Kielâravviittâh ana sistees Facebook-siijđoid, moos noreh ääigitásásii tiäđu kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâst. Siijđoi peht puáhtá älkkeht adeliđ macâttâs já tuáivuid ornimnáál kielâravviittâh-vuolgâttâsâi siskáldâssáid. Siijđoin puáhtá meid savâstâllâđ kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâst já toos lohtâseijee hástusijn já šiev vuáháduvâin. Priivaat stivrim lii máhđulâš finniđ priivaatviestáin. Juávhu paijeentuállen tuáimih Lape-haavâ hahâpargee Riitta Lehtola, sämitige kielâpiervâlstivrejeijee Annika Pasanen sehe maaŋgâkielâlâšvuotâaktiiv Laura Arola.

Kielâravviittuvvâst uárnejuvvoo kiiđâ já čohčuv 2018 ääigi 5 livevuolgâttâs, main kieđâvušeh kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâ sierâ peelijd. Ulmen lii adeliđ vanhimáid keevâtlii  ravvim kyevt- já maaŋgâkielâlâšvuođâ hástusijn, šiev vuáháduvâin, päärni arâšoddâdem valjiimist já škovlâjotemist kyevt- já maaŋgâkielâlâžžân. Livevuolgâttâsâin sárnon láá sämikielâ kielâiäláskittem äššitobdeeh sehe vaanhimeh. Vuossâmuu vuolgâttâsân tun puávtáh uásálistiđ šleđgâlávt päikkisohvá alne. Kiiđâ já čoovčâ puáttee vuolgâttâsäigimudoh fádáiguin almottuvvojeh Kielâravviittuv Facebook-siijđoin.