Saamelaiskäräjät ei hyväksynyt esitysluonnosta saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

/

Laajan keskustelun jälkeen Saamelaiskäräjien kokous hylkäsi hallituksen esitysluonnoksen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi. Kokous äänesti päätöksestä kolmesti. Viimeisenä äänestettiin hallituksen esityksestä hylätä esitysluonnos ja Jan Saijetsin esityksestä edellyttää tehtäväksi muutoksia esitysluonnokseen tuloksin 11 – 8 (yksi tyhjä ääni).

Saamelaiskäräjälain haasteet sekä muutostarpeet ovat monilta osin olleet tiedossa jopa lain säätämisestä saakka. Saamelaiskäräjien prioriteettina on ollut jo useamman vaalikauden ajan uudistaa lakia Saamelaiskäräjistä. – Kiitämme saamelaiskäräjälain muutosta valmistellutta toimikuntaa työstään sekä kaikki tahoja, jotka ovat osallistuneet lain uudistamiseen, aloittaa puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio perusteluissaan esitysluonnoksen hylkäämisen osalta.

– Saamelaiskäräjälakia voidaan pitää saamelaisten perustuslakina. Se on saamelaisten suvereniteetin symboli sekä omaa kieltämme ja kulttuuriamme koskevan itsehallintomme kulmakivi. Saamelaisyhteisö ja Saamelaiskäräjien lautakunnat ovat lakiluonnoksen nähtyään antaneet vahvan näkemyksen lain sisällön merkittävimmistä puutteista niin valtiolle kuin Saamelaiskäräjien hallitukselle, jatkaa Sanila-Aikio.

Lakiesityksen merkittävimmät haasteet olivat 3 §:n voimaantulon siirtäminen, 26 §:n oikaisulautakunnan kokoonpano ja nimitystapa, 9 §:n sanamuoto sekä 10 §:n kokoonpano. Lue perustelut kokonaisuudessaan täältä.

Saamelaiskäräjien kokous neuvotteli pitkään ennen päätöksentekoa

Saamelaiskäräjien hallitus esitti kokoukselle lakiluonnoksen hylkäämistä, sillä se katsoi, että saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvotteluvelvoite ei täyttynyt asianmukaisesti. Esitys sai pitkien neuvotteluiden jälkeen kokouksessa kolme vastaesitystä: 1) Anu Avaskarin esitys hyväksyä saamelaiskäräjälaki muutoksin, 2) Pentti Pieskin esitys hyväksyä lakiesitys ja 3) Jan Saijetsin esitys edellyttää tehtäväksi muutoksia esitysluonnokseen. Kokous päätti äänestää esitysten järjestyksen mukaisesti, Saamelaiskäräjien hallituksen esitys hylätä lakiluonnos oli pohjaesityksenä.

Ensimmäisen äänestyksen voitti Pentti Pieskin esitys hyväksyä lakiesitys äänin 3 – 5 (tyhjää 12). Toisen äänestyksen voitti Jan Saijetsin esitys edellyttää tehtäväksi muutoksia esitysluonnokseen äänin 3 – 7 (tyhjää 10). Kolmannen ja viimeisen äänestyksen voitti hallituksen esitys hylätä lakiluonnos äänin 11 – 8 (tyhjää 1).

Saamelaiskäräjien kokous päätti äänestyksen jälkeen hylätä saamelaiskäräjälakiesityksen. Päätöksestä eriävän mielipiteen jättivät Kari Kyrö, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo ja Pentti Pieski. Lisäksi Tiina Sanila-Aikio pyysi liittämään pöytäkirjaan perustelut esitysluonnoksen hylkäämisen osalta.

Äänestysluettelo

Äänestys 1
Jaa: Anu Avaskarin esitys hyväksyä saamelaiskäräjälaki muutoksin
Ei: Pentti Pieskin esitys hyväksyä lakiesitys

Äänestys 2
Jaa: Pentti Pieskin esitys hyväksyä lakiesitys
Ei: Jan Saijetsin esitys edellyttää tehtäväksi muutoksia esitysluonnokseen

Äänestys 3
Jaa: Saamelaiskäräjien hallituksen esitys hylätä lakiluonnos
Ei: Jan Saijetsin esitys edellyttää tehtäväksi muutoksia esitysluonnokseen

Äänestysluettelo
Äänestys 1Äänestys 2Äänestys 3
Aikio JouniTyhjääTyhjääJaa
Avaskari AnuJaaTyhjääJaa
Feodoroff VeikkoTyhjääEiEi
Hetta JoukoTyhjääTyhjääJaa
Holmberg AslakTyhjääEiEi
Juuso Tuomas AslakTyhjääEiEi
Jääskö Neeta TyhjääEiEi
Keskitalo PiggaJaaTyhjääJaa
Kustula Kirsti EiTyhjääJaa
Kyrö KariJaaTyhjääJaa
Magga Ulla-MaaritTyhjääTyhjääJaa
Magga-Vars PetraTyhjääTyhjääJaa
Nuorgam AnneTyhjääEiEi
Paltto HeikkiTyhjääEiEi
Pieski PenttiEiJaaEi
Saijets Janne TyhjääEiEi
Sanila TanjaPoissaPoissaPoissa
Sanila-Aikio TiinaTyhjääTyhjääJaa
Sara MagretaEiTyhjääJaa
Sujala AnttiEiJaaJaa
Tapiola NillaEiJaaTyhjää
Äänestyksen tulosJaa 3, Ei 5
Tyhjää 12
Poissa 1
Jaa 3, Ei 7
Tyhjää 10
Poissa 1
Jaa 11, Ei 8
Tyhjää 1
Poissa 1

Lisätietoja:
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi