Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (3/2018) Sajoozzâst Aanrest 24.9.2018 čiâss 10. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Äʹššlistt

1 Såbbar äävummuš

2 Såbbar lääǥǥlažvuõđ da mieʹrreemvääʹldlažvuõđ tuõttmõš

3 Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Halltõõzz eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttma

7 Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõs

8 Vuõlttõs-saǥstõõllmõš Sääʹmteeʹǧǧ halltõsprograamm kuõskki eʹtǩǩõõzzin da tõi valmštõõllmõõžžâst

9 Jeeʹres õuʹdde pueʹtti ääʹšš

10 Iʹlmmtõsääʹšš

11 Såbbar jõskkmõš

Mieʹlddõõzz