Seuraa live stream lähetystä kokouksesta

Seuraava Saamelaiskäräjien kokous (3/2018) Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa maanantaina 24.9.2018 klo 10 alkaen. Kokousta pystyy seuraamaan paikan päällä parlamenttisalissa tai live striimin kautta osoitteessa www.sogku.fi/live. Parlamenttisalissa tulkkauslaitteet ovat yleisön käytössä. Lähetyksessä kuullaan kokoussalissa puhuttua kieltä. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä ja tämän artikkelin lopusta.

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 Varsinaisten kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

5 Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

6 Hallituksen esitysluonnos saamelaiskäräjälain muuttamiseksi

7 Saamelaismatkailun eettinen ohjeistus

8 Lähetekeskustelu Saamelaiskäräjien hallitusohjelmaa koskevista esityksistä ja niiden valmistelusta

9 Muut esille tulevat asiat

10 Ilmoitusasiat

11 Kokouksen päättäminen

Liitteet