Kuvitus: Sunna Kitti

Saamelaismatkailuhanke edistää eettisesti kestävää matkailua

Saamelaiskäräjien Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeen tavoitteena on saamelaisuutta hyväksikäyttävän matkailun sekä saamelaisia koskevan matkailun kautta leviävän väärän tiedon poistaminen. Hankkeen aikana valmistuva eettinen ohjeistus koskee ensisijaisesti saamelaisyhteisön ulkopuolisten toimijoiden toteuttamaa saamelaiskulttuurin matkailullista tuotteistamista, esittämistä sekä viestintää.

Matkailun voimakas kasvu niin globaalisti kuin Suomen Lapissa on lisännyt haasteita matkailun eettiselle kestävyydelle, erityisesti saamelaiskulttuurin kontekstissa. Saamelaiskulttuurin symboleita on Suomessa tuotteistettu matkailussa jo vuosikymmeniä, ja tuotteistaminen on pitkään ollut ulkopuolisten määrittelemää sekä toteuttamaa.

– Nyt ensimmäistä kertaa sekä Saamelaiskäräjien, että Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toimintasuunnitelmaan on nostettu matkailu yhdeksi merkittävimmistä kehittämiskohteista, kertoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio matkailuhankkeen ajankohtaisuudesta.

Ulkopuolisten toimesta tuotteistetulla saamelaiskuvalla on vähän tekemistä aidon saamelaisuuden kanssa. Matkailussa esiintyvä virheellinen ja primitivisoitu saamelaiskuva on pahimmillaan saamelaisyhteisöä loukkaavaa ja esineellistettävää. – Tämä julkisesti ja toistuvasti esitetty virheellinen kuva vaikuttaa haitallisesti saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuteen. Joudumme jatkuvasti korjaamaan matkailijoiden saamaa mielikuvaa saamelaiskulttuurista, jatkaa Sanila-Aikio.

Eettiset ohjeet tähtäävät saamelaisuutta hyväksikäyttävän matkailun poistamiseen

Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto. Toisena painopisteenä on turvata matkailun ulkopuolisen väestön kulttuurikäytännöt ja perinteet.

– Eettiset ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti saamelaisyhteisön ulkopuolisille toimijoille, jotka toteuttavat saamelaiskulttuurin matkailullista tuotteistamista, esittämistä ja viestintää, painottaa hankkeen suunnittelija Kirsi Suomi.

Lähtökohtana on, että saamelaiskulttuurin tuotteistaminen ja esittäminen matkailussa tulee tapahtua vastuullisesti ja eettisesti kestävästi saamelaisyhteisön sisältä. Matkailupalvelujen tulisi perustua aitouteen. Siten jos tarjottavaan tuotteeseen kuuluu jokin saamelaisuuteen tai saamelaiskulttuuriin perustuva osuus, tulee se toteuttaa yhteistyössä saamelaisen toimijan kanssa.

– Koko matkailualan tulee lähtökohtaisesti tähdätä siihen, että kaikki saamelaismatkailuun liittyvät toiminnot tukevat saamelaiskulttuurin säilymistä ja kehitystä. Aivan kuten Lapin matkailustrategiassa todetaan, saamelaiskulttuurin säilyminen elinvoimaisena edistää Lapin matkailun kehitystä, jatkaa Suomi.

– Eettisen saamelaismatkailun kehittymisen edellytyksenä on laaja-alainen yhteistyötoiminta, joka perustuu monenkeskiseen ymmärrykseen ja kunnioittamiseen. Tarkoituksena on, että saamelaiset ja matkailualan ammattilaiset määrittelevät ja ymmärtävät eettisen saamelaismatkailun samalla tavalla, painottaa Sanila-Aikio.

  • Hankkeen alussa toteutettiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli lähtötilanteen kartoitus. Kyselytulosten perusteella saatiin suuntaa-antavaa taustatietoa ja linjaukset eettisen ohjeistuksen laadintaa varten. Eettisen ohjeistuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2018 aikana. Eettiset ohjeet menevät seuraavaksi Saamelaiskäräjien kokouksen käsittelyyn 24.9.2018.
  • Saamelaiskäräjät on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta yhteensä 117 000 euroa Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeiden toteuttamista varten.
  • Saamelaiskäräjien Kulttuurisesti vastuullinen saamelaismatkailu -hankkeessa saamelaismatkailu ymmärretään matkailuna, jossa saamelaiskulttuurin voimavaroja hyödyntäen tuotetaan matkailupalveluja ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Se voi olla saamelaisuuteen perustuvaa matkailua, jossa saamelaisyhteisön sisältä tulevat toimivat matkailuelinkeinon harjoittajina, tai saamelaisuutta hyväksikäyttävää matkailua, jossa saamelaisyhteisön ulkopuolelta tulevat matkailuelinkeinon harjoittajat ja muut matkailutoimijat hyödyntävät ja hyväksikäyttävät saamelaiskulttuuriin liittyviä ja/tai viittaavia elementtejä matkailupalveluissa ilman varsinaista yhteyttä saamelaisyhteisöön.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Suunnittelija Kirsi Suomi, Kulttuurillisesti vastuullinen saamelaismatkailu, 010 839 3118, kirsi.suomi(at)samediggi.fi

Liitteet