Saamelaiskäräjien hallitus esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle lakiluonnosta uudeksi saamelaiskäräjälaiksi hylättäväksi

Saamelaiskäräjien hallitus päätti esittää Saamelaiskäräjien kokoukselle, että se hylkäisi hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain muutokseksi. Saamelaiskäräjien hallitus katsoo, ettei saamelaiskäräjälain 9 pykälän mukainen neuvotteluvelvoite täyttynyt asianmukaisesti.

– Saamelaiskäräjät katsoi 9 pykälän mukaisessa neuvottelussa 30.8., ettei kyseinen neuvottelu ollut kuin tekninen kuulemistilaisuus eikä kyseinen neuvottelu täyttänyt saamelaiskäräjälain 9 pykälän tarkoitusta aidosta neuvottelusta, kertoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Lue Saamelaiskäräjien vastaus 14.9. valtioneuvostolle kokonaisuudessaan täältä.

– Oikeusministeriö ja Saamelaiskäräjät ovat laatineet yhdessä ohjemuistion 9 pykälän mukaisesta neuvottelumenettelystä, ja onkin hyvin paheksuttavaa, että saamelaiskäräjälakia koskeneessa neuvottelussa neuvotteluvelvoite ei täyttynyt tai Saamelaiskäräjien neuvottelupyyntöihin ei suostuttu, jatkaa Sanila-Aikio.

Toimikunnan työ seurantaryhmineen eteni talvella 2017-2018, mutta alusta asti toimikunnalla oli tiedossa työn vaativimmat kohdat. Tästä johtuen Saamelaiskäräjät irtautuikin neuvotteluista, mutta pääministerin kannustuksesta neuvotteluita päätettiin kuitenkin vielä jatkaa. Toimikunta jätti mietintönsä lausuntokierrokselle kesäkuussa 2018.

– Tosin Saamelaiskäräjät pyysi merkitsemään toimikunnan 13.6. pidetyn kokouksen pöytäkirjaan, että seuraavien vaalien toteuttaminen nykyisen lain pohjalta on vastoin työryhmän saamaa toimeksiantoa ja samalla myös vastoin sitä Suomen hallituksen ja Saamelaiskäräjien välistä yhteisymmärrystä, jolle työryhmän asettaminen perustui, lopettaa Sanila-Aikio.

Saamelaiskäräjien hallitus katsoo, että laki Saamelaiskäräjistä on keskeisin laki saamelaisten omaa kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon, itsehallinnon järjestäytymisen ja sitä kautta saamelaisten itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Laki Saamelaiskäräjistä toimeenpanee saamelaisille alkuperäiskansana Suomen perustuslaissa taattuja oikeuksia. Saamelaiskäräjälain haasteet sekä muutostarpeet ovat monilta osin olleet tiedossa jopa lain säätämisestä saakka. Saamelaiskäräjien prioriteettina on ollut jo useamman vaalikauden ajan uudistaa lakia Saamelaiskäräjistä.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi