Lahâiävtuttâs uđđâ sämitiggelaahân lii ovdánâm lävdikuudij kietâdâlmân

Lahâiävtuttâs uđđâ sämitiggelaahân lii párásist Sämitige lävdikuudij kietâdâlmist. Ciälkkámušrieggee nuuvâi syeinimáánu loopâst já nuurâi masa 50 ciälkkámuššâd virgeomâháin, seervijn já ovtâskâs ulmuin. Sämitige čuákkim kietâdâl lahâiävtuttâs čuákkimistis 14.9. 

Lahâiävtuttâs uđđâ sämitiggelaahân vuolgij celkkim várás kesimáánust já meriäigi ciälkkámuššáid lâi 27.9. Meriääigist ciälkkámušah pottii masa 50 jieškote-uv tooimâst.

– Lam tuđâvâš adelum ciälkkámušâi stuorrâ miärán já halijdâm-uv kijtteđ puoh ciälkkám uásipeelijd. Lii čuuvtij mielâkiddiivâš peessâđ hammiđ ciälkkámušmacâttâsâst oleskove. Sämitige siskáldâs kietâdâllâm álgá lävdikuudijn já ovdán algâčoovčâ ääigi Sämitige tievâsčuákkimân”, iätá eidu paargon iheluámust maccâm Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.

Váldu-uási sämitiggelahâiävtuttâsâst adelum ciälkkámušâin láá luuhâmnáálá lausuntopalvelu-siijđoin. Ton lasseen uási ciälkkámušâin láá almostittum riehtiministeriö siijđoin.

Lahâiävtuttâs kietâdâllâm ovdánem Sämitiggeest:

  • Lävdikodeh adeleh ciälkkámušâidis stiivrân 16.8. rááján
  • Stivrâ kietâdâl lahâiävtuttâs čuákkimijnis 17.8. já 31.8.
  • Sämitiggelaavâ 9 § miäldásâš ráđádâllâm riehtiministeriöin 20.8.
  • Sämitige čuákkim kietâdâl lahâiävtuttâs čuákkimistis 14.9.

Lasetiäđuh:

Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaisalueella asuville saamelaisille myönnetään vakiotaksiasiakkuus

Kelassa on tehty päätös, jonka mukaan saamelaisalueella asuville saamelaisille myönnetään vakiotaksiasiakkuus. Päätös perustuu saamen kielilakiin.

Saamen kielilain soveltamissäännöksen mukaan Kelan tulee huolehtia, että saamenkielisten kielelliset oikeudet toteutuvat heidän kotiseutualueellaan. Tämä koskee myös palveluntuottajia, jotka antavat asiakkaille palvelua Kelan toimeksiannosta. Kotiseutualueen ulkopuolella vastaavaa palveluvelvoitetta ei ole.

Näin saamelaisalueella asuva saamelainen tilaa Kelan korvaaman taksimatkan

Asiakas valitsee itselleen saamenkielisen suorakorvausmenettelyyn liittyneen autoilijan, jolta tilaa Kelan korvaamat taksimatkat. Jos alueella, jolla saamenkielinen asiakas asuu ei ole saamenkielistä taksiautoilijaa mukana suorakorvausmenettelyssä, ohjaa Kela asiakkaan olemaan yhteydessä oman alueensa tilausvälityskeskukseen. Asiakas selvittää yhdessä tilausvälityskeskuksen kanssa, voiko tilausvälityskeskus osoittaa asiakkaalle tietyn saamenkielisen vakiokuljettajan. Edellytyksenä on, että taksiautoilija suostuu toimimaan asiakkaan vakiotaksina.

Jos asiakas joutuu käyttämään Kela-taksia terveydentilansa vuoksi, hän tarvitsee terveydenhuollon antaman todistuksen (Todistus matkakorvausta varten SV 67). Asiakkaan tulee säilyttää kertatodistuksen 6 kuukauden ajan. Pitkäaikainen todistus taksin käytöstä toimitetaan Kelan toimistoon.

Asiakkaan tilaamassa kuljetuksessa voi olla myös muita terveydenhuoltoon tai terveydenhuollosta matkustavia asiakkaita.

Näin tilaat Kelan korvaaman taksinmatkan (pohjois-, inarin– ja koltansaameksi).