Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest

Halltõs lij tuʹmmääm täʹbbe såbbreʹstes seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnnemnalla mâʹŋŋlest ko ääiʹjben lij iʹlmmtum. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest. 

Halltõs tuʹmmii seʹrdded sååbbarääiʹj, ko Sääʹmteeʹǧǧ såbbra ǩiõttʼtõõllâmnalla puõʹtti halltõõzz eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest ij leäkku veâl loopplaž häämstes.