Suomen kouluihin tietoutta saamelaisista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeelle rahoituksen. Hankkeella tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa, mutta Suomen kouluissa saamelaisista opetetaan hyvin vähän ja monesti oppikirjoissa oleva tieto on suppeaa ja vanhentunutta. Tänä päivänä jo yli 70 % saamelaisnuorista ja -lapsista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jossa he voivat tiedon vähäisyyden vuoksi kokea syrjintää ja kiusaamista. Myös saamelaisnuoret, jotka ovat aktiivisia somessa, kokevat paljon vihapuhetta. Yhtenä syynä tähän on median luoma yksipuolinen kuva saamelaista. Hankkeen tärkeimpänä tarkoituksena on lisätä valtaväestön nuorten tietoisuutta saamelaista.

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. päivä helmikuuta. 6.2.1917 pidettiin Norjan Trondheimissa ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, joka aloitti valtakuntien rajat ylittävän yhteistyön saamelaisten välillä. Saamelaisten kansallispäivää juhlitaan vuosittain eri puolilla saamenmaata ja Suomessa esimerkiksi saamelaisalueen kouluissa vietetään silloin juhlapäivää. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on lanseerata saamelaisten kansallispäivä valtakunnalliseksi teemapäiväksi Suomen kouluissa. Teemapäivän lisäksi keväällä järjestetään kouluissa osallistavia työpajoja, joita pitävät koulutetut saamelaisnuoret.

Hankkeen Saamelaiskäräjien työntekijäksi on valittu kulttuurituotantoa (AMK) opiskeleva inarinsaamelainen Minna Lehtola. Minnan tehtävänä on yhteistyössä saamelaisnuorten kanssa kerätä tieto siitä, mitä saamelaisista tulisi kertoa suomalaisille lapsille ja nuorille. Nuorten Akatemialla on pitkä kokemus erilaisten hankkeiden ja osallistavien työpajojen järjestämisestä ja he vastaavat hankkeessa siitä, kuinka tieto tulee esittää kiinnostavasti ja ymmärrettävästi lapsille ja nuorille.

Lisätietoja:

Kaisa Tapiola-Länsman, Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

Hilla Aaltio, Projektikoordinaattori, Nuorten Akatemia, hilla.aaltio@nuortenakatemia.fi, 045 260 8801