Sääʹmvuuʹd škooul vuäǯǯa sǩiâŋkkân sääʹm – lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid

Sääʹm dommvuuʹd škooul vuäǯǯa škoouleeʹjj äʹlǧǧempoodd jõnn paʹǩeeʹtt sääʹm- da lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid,  Paʹǩeeʹtt seʹst lie lååi jeeʹresnallšem sääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjjed da kääuʹc jeeʹresnallšem lääʹddǩiõllsaž ǩeʹrjjed. Jueʹǩǩ paʹǩeʹtt seʹst lie õhttsiʹžže 50 ǩeʹrjjed, kooi mäinnan lij nââneed jeärben  3.- ja 4. -klassniiʹǩǩi lookkâmsilttõõzz da -staarjõõzz. 

Sǩiâŋkk-ǩiiʹrjid teäggad Lääʹddjânnam kultturfoond Lukuklaani-haʹŋǩǩõs, koin Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mäʹttmateriaalkoontâr lij õhttsažtuejast, Sääʹmteʹǧǧ lij teäʹǧǧtâm sääʹmǩiõllsaž ǩiiʹrjid. Ǩeeʹrj lie aanar-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõllsa da lie vaʹlljuum škoouli mättʼtõsǩiõli da  tuõivvji meâldlânji. Sääʹmteʹǧǧ vaʹsttad  täi ǩeʹrjjpaʹǩeeʹtti jueʹǩǩmest sääʹmvuuʹd škooulid.

Lukuklaani sǩiâŋkk juõʹǩǩ Lääʹddjânnam vueʹll- da õhttnaž-škooulid  50 ǩeeʹrj paʹǩeeʹtt  čâhčča 2018. Tõt lij  noorrâm pâʹjjel 100 000 ǩeʹrjjed tän vääras. Ruõcc- da lääʹddǩiõllsaid škooulniiʹǩǩid lie smiõttum jiijjâs-i nallšem ǩeʹrjjpaʹǩeeʹtt.

Ǩeʹrjjhaʹŋǩǩõõzzi tueʹǩǩen åårrai Lääʹddjânnam Kultturfondd lij privatt fondd, koon tuåimm vuâđđââvv testameeʹnti pääiʹǩ da sǩiâŋkkummšin vuõǯǯun vaarin. Päärnaiǩeerjlažvuõđ ämmatniiʹǩǩi vieʹǩǩeʹld vaʹlljuum ǩeeʹrj lie smiõttum jeäʹrben 3-4. klassniiʹǩǩid, kook lie tän haʹŋǩǩõõzz täävtõsjoouk.

Lââʹssteâđ:

Miina Seurujärvi, miina.seurujarvi(at)samediggi.fi, 010 839 3193.

Snimmõõzzâst aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltuejjlaž Miina Seurujärvi noorrmen škooulid vuõltteemnalla ǩeʹrjjpaʹǩeeʹttid.