Saamelaisalueen koulut saavat lahjoituksena saamen- ja suomenkielisiä lukukirjoja

Saamelaisten kotiseutualueen koulut saavat kouluvuoden alkajaisiksi ison paketin saamen- ja suomenkielisiä lukukirjoja. Paketti sisältää kymmenen erilaista saamenkielistä kirjaa ja kahdeksan erilaista suomenkielistä kirjaa. Jokainen paketti sisältää yhteensä 50 kirjaa, joiden on tarkoitus vahvistaa erityisesti 3.- ja 4.-luokkalaisten lukutaitoa ja -harrastusta.

Kirjalahjoitukset kustantaa Suomen kulttuurirahaston ja Kopioston Lukuklaani-hanke, jonka kanssa Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto tekee yhteistyötä. Saamelaiskäräjät on toteuttanut saamenkielisten kirjojen hankinnat. Kirjat ovat inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisiä ja valittu koulujen opetuskielten ja toiveiden mukaan. Saamelaiskäräjät vastaa kirjapakettien jakamisesta saamelaisalueen kouluille.

Lukuklaani lahjoittaa jokaiselle Suomen ala- ja yhtenäiskoululle 50 kirjan paketin syksyllä 2018. Se on hankkinut yli 100 000 kirjaa tarkoitusta varten. Ruotsin- ja saamenkielisille oppilaille on räätälöity erityiset kirjapaketit.

Kirjahankintojen takana oleva Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, jonka toiminta perustuu testamentteina ja lahjoituksina saatuihin varoihin. Lastenkirjallisuuden ammattilaisten avulla valitut teokset ovat kohdennettu erityisesti 3-4. luokkalaisille, jotka ovat hankkeen kohderyhmää.

Lisätietoja:

Miina Seurujärvi, miina.seurujarvi(at)samediggi.fi, 010 839 3193.

Kuvassa inarinsaamenkielistä oppimateriaalityötä tekevä Miina Seurujärvi kokoamassa kouluille toimitettavia kirjapaketteja.