Bargobádji: Sápmelaš lámisolbmuid bálvalusat 5.9.2018

Áigi: gaskavahkku 5.9.2018 dmu 9-16.00

Báiki: Sajos, Anár (vejolašvuohta gáiddusoktavuhtii)

Ulbmil: Dilálašvuođa ulbmilin lea ságastallat lápmásiidbálvalusain sápmelaš lámisolbmuid perspektiivvas. Dilálašvuohta álggaha THL:a Vammaispalvelujen käsikirjaan boahtti sápmelaš lámisolbmuid guoski materiála čohkkenbarggu.

Almmuheapmi: 24.8.2018 rádjai pia.ruotsala@samediggi.fi. Muital almmuheami oktavuođas vejolaš sierraborramušain ja jos háliidat oassálastit gáiddusin.

 

Prográmma

Fuom! Nuppástusat prográmmii vejolaččat.

Ságajođiheaddjin iđitbeaivve Pia Ruotsala-Kangasniemi, Sámediggi

dmu 9.00 Káfet ja oahpásmuvvan

dmu 9.30 Rahpansáhkavuorut

  • Pia Ruotsala-Kangasniemi, Sámediggi
  • Päivi Nurmi-Koikkalainen ja Marika Kangas-Aramo, THL

dmu 10.00 ON:id lápmásiidsoahpamuš, Kalle Könkkölä, Kynnys ry

dmu 10.20 Dearvvuođat Grönlánddas: Davviriikkalaš oktasašbargu ja lámisolbmuid dilli, Sanna Ahola, THL

dmu 10.45 Dutki sáhkavuorru: Máŋggavuđot vealaheapmi

dmu 11.15 Sápmelaš lámisolbmo sáhkavuorru lápmásiidbálvalusain ja daid ollašuvvamis

dmu 11.30 -12.15 beaivemális (ieš máksojuvvo)

Eahketbeaivve ságajođiheaddjin Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL

dmu 12.15 Lápmásiidbálvalusain bargi olbmo sáhkavuorru

dmu 12.30 Lápmásiidbálvalusaid giehtagirjji ovdanbuktin, Marika Kangas-Aramo THL

Bargobájit
dmu 13.00 -16.00, káfet fállun bargobájiid oktavuođas.

Bargobájiid dárkkuhussan lea ságastallat, oažžut dieđuid ja ođđa jurdagiid lápmásiidbálvalusaid ja lápmásiidsosiálabarggu várás sápmelaš lámisolbmuid perspektiivvas. Ulbmilin lea oažžut materiálaid/ideaid/perspektiivvaid ođđa lápmásiidbálvalanláhkaásaheami heiveheami doarjjan Lápmásiidbálvalusaid giehtagirjái.

dmu 13-15 Learning cafe (joavkkut oassálastet vurrolágaid bargobájiide sierra temáin):

  • Temá 1 lihkadeapmi/sáhttobálvalusat sápmelaš lámisolbmuid perspektiivvas
  • Temá 2 lápmásiidsosiálabarggu áššehasproseassa sápmelaš lámisolbmuid perspektiivvas
  • Temá 3 válbmen ja doarjja sápmelaš lámisolbmuid perspektiivvas

dmu 15.00 Bargobájiid burgin ja čoahkkáigeassu

Beaivi nohká dmu 16.00

 

Lassedieđut:

Hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi, tel. 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi