Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv!

ÕM peäggtem alggmeerai peiʹvv lij påʹrǧǧmannu 9. peiʹvv. Peiʹvv lij õhtt sääʹmliippkaggâmpeeiʹvin, kook lie eeʹjjest kuâtmlo. Eeʹjjest 2018 teeʹmmen lij alggmeerai siirdčõõttmõš da liikkeemvuõtt (Indigenous peoples’ migration and movement).

Looǥǥ lââʹzz peeiʹv pirr: