Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi edennyt lautakuntien käsittelyyn

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi on parasta aikaa Saamelaiskäräjien lautakuntien käsittelyssä. Lausuntokierros päättyi heinäkuun lopulla ja keräsi miltei 50 lausuntoa viranomaisilta, yhdistyksiltä ja yksittäisiltä ihmisiltä. Saamelaiskäräjien kokous käsittelee lakiluonnosta kokouksessaan 14. syyskuuta.

Lakiluonnos uudeksi saamelaiskäräjälaiksi lähti lausunnolle kesäkuussa ja määräaika lausunnoille oli 27. heinäkuuta. Määräajassa lausuntoja tuli miltei 50 eri toimijalta.

– Olen tyytyväinen annettujen lausuntojen suureen määrään, ja kiitänkin kaikkia lausuneita tahoja. On hyvin mielenkiintoista päästä muodostamaan lausuntopalautteesta kokonaiskuvaa. Saamelaiskäräjien sisäinen käsittely alkaa lautakunnista edeten alkusyksyn aikana Saamelaiskäräjien täyskokoukselle”, sanoo juuri töihin vuosilomalta palannut Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Pääosa saamelaiskäräjälakiluonnoksesta annetuista lausunnoista on luettavissa lausuntopalvelu-verkkosivuilla. Lisäksi osa lausunnoista on julkaistu oikeusministeriön sivuilla.

Lakiluonnoksen käsittelyn eteneminen Saamelaiskäräjillä:

  • Lautakunnat antavat lausuntonsa hallitukselle 16.8. mennessä
  • Hallitus käsittelee lakiluonnosta kokouksissaan 17.8. ja 31.8.
  • Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukainen neuvottelu oikeusministeriön kanssa 20.8.
  • Saamelaiskäräjien kokous käsittelee lakiluonnosta kokouksessaan 14.9.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi