Sámediggi almmuha ohcanláhkai mearreáigásaš áššemeannudeaddji barggu

Áššemeannudeaddji váldobargun lea doaibmat sosiála- ja dearvvasvuođalávdegotti áššemeannudeaddjin ja čállin. Bargu álgá 3.9.2018 ja nohká 28.6.2019. Seađáhusvuđot gelbbolašvuođagáibádussan lea virggi eaktudan skuvlejupmi ja lassin gáibiduvvo sámegiela máhttu (ásahus 1727/95). Barggu menestuvvi dikšuma ovddida heivvolaš allaskuvladutkkus, buorre sámi sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi dovdamuš. Buorre hálddahusbargguid ja ekonomiahálddahusa dovdamuš gehččojuvvo ovdun.

Bálká mearrašuvvá sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási IV/IV-II mielde (vuođđobálká gaskkas 2 491,54 – 2 596,52 euro/mb). Vuođđobálkká lassin máksojuvvojit 24 % sámeguovllu lassi ja bargohárjánumi mielde mearrašuvvi ahkelasit. Ohcamušat oktan mildosiiguin galget doaimmahuvvot sámedikki čállingoddái 17.8.2018 dmu 16.00 rádjai čujuhusain Sajos, 99870 Anár / info(at)samediggi.fi.

Lassedieđuid barggu birra addá hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi tel. 010 839 3106. Sámedikki doibmii sáhttá oahpásmuvvat neahttačujuhusas www.samediggi.fi

Anáris 28.6.2018 Sámediggi