Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttân, što ooccamnalla lij mieʹrräiggaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâjj

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti ouddtuâjjan lij tuåimmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâjj älgg 3.9.2018 da poott 28.6.2019. Šiõttõsvuâđđliʹžžân lij veeʹrj ooudldem škoouʹlʼjumuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudad ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ  sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõđtobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšemvuõđlaž tuâjai da täällvaaldšem tobddmõš ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩmõš meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâšldõõǥǥ õõlǥtemtääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij välillä 2 491,54 – 2 596,52 eeuʹr kõõskâst määʹnnpââʹj). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddâmlââʹzz mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâm lääʹzz.  . Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʼʹlǧǧe tuåimtet sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 17.8.2018 čiâss  16.00 mõõʹneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Aanar / info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldšemjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimjumuʹšše vuäitt tobddstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Anáris 28.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ