Saamelaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi oma avustusohjelma

Saamelaiskäräjät esitti oman avustusohjelman perustamista saamelaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA). Avustusohjelmasta järjestöt voisivat hakea avustusta saamenkielisiin ja saamelaiskulttuurin mukaisiin saamelaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Avustusta voisi hakea myös saamenkielisiin ja saamelaiskulttuuria tukeviin koulutushankkeisiin.

– Erillinen saamenkielisten toimintojen kehittämiseen tarkoitettu avustusohjelma antaisi positiivisen signaalin saamenkielisten palvelujen tärkeydestä ja auttaisi järjestöjä kehittämään saamenkielisiä toimintoja edelleen, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio perustelee esitystä.

Saamenkielisiä toimintoja järjestävillä järjestöillä on yhteisöllisesti merkittävä rooli, sillä julkisella sektorilla ei ole resursseja järjestää kaikkia lakisääteisiä palveluita.

– Nämä järjestöt täydentävät palvelukenttää omilla toiminnoillaan, auttaen julkista sektoria lainsäädännön noudattamisessa, jatkaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi avustusohjelman tärkeydestä.

Saamelaiskäräjät esitti, että saamelaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetusta avustusohjelmasta voisi hakea rahoitusta kolmenlaisiin hankkeisiin: aineiston ja materiaalien tuottamiseen sekä kääntämiseen saameksi, saamenkielisten palveluiden kehittämiseen ja koulutushankkeisiin, joiden tavoitteena on saamen kielen ja kulttuurin tietouden lisääminen.

Saamenkielisistä palveluista tehtyjen tutkimusten mukaan saamen kieltä (pohjois-, inarin- tai koltansaame) äidinkielenään puhuvilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta saada terveyden- ja sosiaalihuollon palveluita omalla äidinkielellään. Kielen käytön lisäämiseksi tarvitaan sekä äidinkieltä että monikielisyyttä tukevia ratkaisuja.

Saamenkielisten terveys- ja hyvinvointitoimintojen edistämiseksi tarvitaan erityyppisiä ja -pituisia hankkeita, joiden toteuttamiseksi tarvitaan resursseja. Erillisen saamelaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun avustusohjelman kautta haettava rahoitus edesauttaisi järjestöjä kehittämään saamenkielisiä toimintoja ja palvelujen järjestämistä niin, että lakeihin kirjatut kielelliset ja muut oikeudet voisivat toteutua mahdollisimman kattavasti.

STEA uudistaa parhaillaan avustusstrategiaansa ja sitä vuosittain tarkentavaa toimeenpanosuunnitelmaa. Tavoitteena on suunnata avustuksia entistä kohdennetummin toimintoihin, joille on aitoa kysyntää ja tarvetta ja jotka parhaiten edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. STEA-avustusten pyrkimyksenä on linjausten mukaisesti edistää suomalaisten mahdollisuuksia pysyä terveenä ja tervehtyä sekä toimia, työskennellä, osallistua ja kuulua joukkoon.

 

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 010 839 3192, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi