Riehtiministeriö säämi kielâlaavâ 31 § vuáđuld mäksimnáál torjui tievâsmittee uuccâm

Riehtiministeriö lii almottâm uuccâmnáál säämi kielâlaavâ (1086/2003) 31 §:st uáivildum torjuid. Torjui várás lii taan ive kevttimnáál ohtsis 120 000 eurod. Riehtiministeriö lii jo mieđettâm 16.3.2018 nuuhâm uuccâm vuáđuld torjuid 70 000 euro oovdâst. Taan tievâsmittee ucâmist puáhtá mieđettiđ torjuid 50 000 euro oovdâst.

Torjuu puáhtá mieđettiđ sämmilij päikkikuávlu kieldáid, servikuddijd já palgâsáid sehe laavâ 18 §:st uáivildum priivaat uásipeelijd mainâšum laavâ heiviitmist šaddee eromâš lasekoloi luávdimân. Tääl uuccâmnáál torjuuh láá uáivildum 1.1.2018 maŋa šoddâm teikâ šaddee lasekoloi várás. Sämitige kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio avžuut uuccâđ torjuu.

– Tääl täst tievâsmittee ucâmist mun avžuuttâm eromâšávt taid kieldâid, servikuudijd, palgâsijd já eres peelijd, moh iä lah vala taan ihán uuccâm torjuu, te uuccâđ.

Torjuin puáhtá luávdiđ säämi kielâlaavâ heiviitmist šaddee koloid.

– Torjuin puáhtá ovdâmerkkân mäksiđ almottâsâin, luámáttuvâin teikâ eres tieđeetmist šoddâm jurgâlemkoloid. Toorjâ lii meid mieđettum eereeb iärásij tulkkumkoloi teikâ kieldâ pargei sämikielâ škovliimist šaddee sajasâškoloi várás.

Rijjâhámásijd ucâmušâid kalga toimâttiđ riehtiministeriön majemustáá 31.8.2018 tme 16:15 šleđgâlávt čujottâsân oikeusministerio@om.fi. Ucâmuš puáhtá toimâttiđ meid postâčujottâsân Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.

Lasetiäđuh riehtiministeriö torjust

 

Lasetiäđuh:

Kielâtorvočällee Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi