Sämitiggelaavâtoimâkode hammiittâsiävtuttâs oovdânpuohtui Sämitige jesânáid

Sämitiggelaavâtoimâkode iävtuttâs sämitiggeest adelum laavâ nubásmittem várás oovdânpuohtui Sämitige jesânáid ja pargeid ovdil Sämitige čuákkim aalgâ toollum tiäđáttâstilálâšvuođâst. Iävtuttâs vuolgâttuvvoo onne celkkim várás. Ulmen lii, ete Sämitigge kietâdâl iävtuttâs porgemáánu ääigi.  

– Tyehin láá čovgâ ráđádâlmeh já toimâkoddeest lep juksâm maksim. Tääl Sämitigge ferttee miäruštâllâđ oovtâst siärváduváin, lii-uv máhđulâš tuhhiittiđ iävtuttâs, iätá Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.   

Ciälkkámušâi maŋa láá sämitiggelaavâ 9 § miäldásiih ráđádâlmeh já Sämitigge kieđâvuš ääši. Sämitigge ferttee tuhhiittiđ iävtuttâs, vâi tot ovdáničij ovdâskode kieđâvušmân. 

– Paijeel ihepele korrâ pargo lii tääl tyehin já mij lep juksâm oovtâ eetaap. Čuávuvááh läävhih láá  iävtuttâshammiittâsâst celkkim já Sämitige kieđâvuššâm, juátká Sämitige II saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso.

– Ko uápásmuvá iävtuttâshammiittâsân,  lii pyeri mušteđ, ete hammiittâs lii tai ráđádâlmij puáđus já västid tom linjá, moos mij lep peessâm ráđádâlmijn, ciälkká Sämitige lahâčällee Kalle Varis.    

Riehtiministeriö moonnâm skammâmáánust asâttâm toimâkode pargo lii vuáđudum vuáđuvaigâdvuođáid, eres vuáđulaavâ asâttâm kenigâsvuođáid já Suomâ aalmugijkoskâsijd olmoošvuoigâdvuotâkenigâsvuođáid sehe OA algâalmugij vuoigâdvuođâi julgâstusân. 

Lasetiäđuh hammiittâsiävtuttâs kuávdáš iävtuttâsâin: 

 

Lasetiäđuh:  

Sämitige saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Sämitge II saavâjođetteijee Tuomas Aslak Juuso, puh. 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Vs. lahâčällee Kalle Varis, puh. 010 839 3187, kalle.varis(at)samediggi.fi