Seuraava Saamelaiskäräjien kokous (2/2018) Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa tiistaina 19.6.2018 klo 10 alkaen. Kokousta pystyy seuraamaan paikan päällä parlamenttisalissa tai live striimin kautta osoitteessa www.sogku.fi/live. Parlamenttisalissa tulkkauslaitteet ovat yleisön käytössä. Lähetyksessä kuullaan kokoussalissa puhuttua kieltä. Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä ja tämän artikkelin lopusta.

Esityslista

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 Varsinaisten kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

5 Puheenjohtajien ja Saamelaiskäräjiä edustaneiden jäsenten katsaus

6 Saamelaiskäräjien vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

7 Esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi valtion talousarviossa vuonna 2020

8 Esitys saamelaisopetuksen kehittämiseksi ja saamenkielisen oppimateriaalimäärärahan turvaamiseksi valtion talousarviossa vuonna 2020

9 Esitys saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion talousarviossa vuonna 2020

10 Esitys saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi valtion talousarviossa vuonna 2020

11 Jäämeren ratahanke

12 Anu Avaskarin ja Kari Kyrön valitus varapuheenjohtajien palkkausta koskevassa asiassa

13 Muut esille tulevat asiat

14 Ilmoitusasiat

15 Kokouksen päättäminen

Liitteet