Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (2/2018) Sajoozzâst Aanrest mââibaarǥ 19.6.2018 čiâss 10. Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Äʹššlistt

1 Såbbar äävummuš

2 Såbbar lääǥǥlažvuõđ da mieʹrreemvääʹldlažvuõđ tuõttmõš

3 Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2017 tiilǩiõrǥtõõzz priimmʼmõš

7 Eʹtǩǩõs sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧen riikk täällarvvlõõzzâst eeʹjjest 2020

8 Eʹtǩǩõs sääʹm-mättʼtõõzz õõudâsviikkmõʹšše da sääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltieʹǧǧ staanmõʹšše riikk täällarvvlõõzzâst eeʹjjest 2020

9 Eʹtǩǩõs sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmmkääzzkõõzzi staanmõʹšše da õõudâsviikkmõʹšše riikk täällarvvlõõzzâst eeʹjjest 2020

10 Eʹtǩǩõs sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi staanmõʹšše da õõudâsviikkmõʹšše riikk täällarvvlõõzzâst eeʹjjest 2020

11 Jiõŋŋmiâr ǩeäinnhaʹŋǩǩõs

12 Anu Avaskari da Kari Kyrö läittmõš väärrsaaǥǥjååʹđteeʹji paʹlǩǩummuž kuõskki ääʹššest

13 Jeeʹres õuʹdde pueʹtti ääʹšš

14 Iʹlmmtõsääʹšš

15 Såbbar jõskkmõš

Mieʹlddõõzz