Ijahis idja ohcá eaktodáhtolaš bargiid!

Mii dárbbašit eaktodáhtolaš bargiid veahki 17.-19.8. johtolaga stivrremis, bileahtaid vuovdimis, festiválabáikki čorgemis ja festivála assisteantan.

Searvva donge Ijahis idja – bargojovkui de oažžut festiválapássa bearjadaga ja lávvardaga váldokonsearttaide!
Dan lassin mii fállat eaktodáhtolaččaide vel liegga borramuša dien beaivve go sii leat barggus.

Almmut iežat nama, e-poastačujuhusa, telefonnummira ja sávaldaga man beaivve háliidivččet leat barggus.

Lassedieđut ja almmuheamit:

Veahkkebuvttadeaddji Aleksi Ahlakorpi / aleksi.ahlakorpi@samediggi.fi / +358 40 687 8844

www.ijahisidja.fi

Govva: Ijahis idja/ Paadar Images

 

Ijahis idja lea eamiálbmogiid musihkkadáhpáhus, mii lea lágiduvvon Anára girkosiiddas jagis 2004 rájes. Dáhpáhus lea Suoma áidna sámemusihkkafestivála. Festiválain gullat ja muosáhit sámemusihka sihke eará eamiálbmogiid musihka máŋggalágan dáhpáhusain nugo konsearttain, musihkkaseminárain, bargobájiin ja valáštallangilvvuin.

Oaidnalit Ijahis ijas!