Saamelaiskäräjät tapasi maa- ja metsätalousvaliokuntaa Inarissa

13.6.2018

Saamelaiskäräjien oikeus-, elinkeino- ja ympäristösektori sekä I varapuheenjohtaja tapasivat eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaa 12.6. Inarissa. Tapaamisessa keskusteltiin perinteisten elinkeinojen tilanteesta ja tulevaisuudesta, Jäämeren radasta, maankäytöstä, kalastuslaista sekä teiden kunnossapidosta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta vierailee Inarissa ja Utsjoella 12.–13. kesäkuuta. Matkan päätarkoitus on tutustua Tenon kalastuksen sääntelyyn, jota Suomen ja Norjan välinen sopimus muutti viime vuonna. ”Lainsäätäjät haluavat tulla tutustumaan käytännön tasolla niihin vaikutuksiin, joita kalastussäännöllä on paikallisten ihmisten elämään”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.). Kalastussäännön tavoitteena on turvata kutulohien nousu Tenon latvajokiin ja lohenkalastuksen jatkuvuus. Sääntö rajoittaa kalastusta Tenolla eri tavoin.

Valiokunta osallistuu myös Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja saamelaisalueen paliskuntien vuosineuvotteluun 13.6. Inarissa.

Valiokunnan tiedote vierailusta Inarissa ja Utsjoella 12.-13. kesäkuuta.

Lisätietoja:

I varapuheenjohtaja Heikki Paltto, 040 756 9075, heikki.paltto(at)samediggi.fi

Lakimiessihteeri Kalle Varis, 010 839 3187, kalle.varis(at)samediggi.fi

Ympäristösihteeri Anni-Helena Ruotsala, 010 839 3184, anni-helena.ruotsala(at)samediggi.fi

Elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen, 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Click here to add your own text