Säämi Kielâkäldee toimâ juátkoo käržidum häämist taan ive loopâ räi

Sämikielâi normâdempargo jotkâšuvá, veikkâ Säämi Kielâkäldee -jotkâproojekt nuuvâi-uv vyesimáánu loopâst. Säämi Kielâkäldee tooimah láá tassaaš ruttâdum Interreg-proojektruttâdmáin. Sämitigeh láá kavnâm koskâpuddâsâš čuávdus tave-eennâmlâš kielâohtsâšpargo ruttâdmân. Säämi Kielâkäldee tooimah jotkâšuveh ucceeb ekonomâlâš já olmoošlâš resursijguin taan ive loopâ räi.

Säämi Kielâkäldee ij pyevti juátkiđ tooimâid siämmáá tääsist ko Interreg-proojekt ääigi. Taat čuáccá eromâšávt mii kielâravvimpalvâlusân.

Säämi Kielâkäldee fáálá kielâravvimpalvâlusâid čuávuvávt:

  • Anarâškielâst ääigist 1.5.-31.7.2018
  • Nuorttâlâškielâst ääigist 1.8.-31.10.2018
  • Tavesämikielâst 1.10.-31.12.2018
  • Juulevsämikielâst 13.8.-31.12.2018
  • Maadâsämikielâst 20.8.-31.12.2018

Säämi Kielâkäldest láá ain vittâ sierâ kielâjuáhus: maadâ-, juulev-, tave-, anarâš- já nuorttâlâškielâ kielâjuávus, moh västideh čäällimkielâ noormâi já uđđâ terminologia normâdmist. Kielâjuáhuseh iä pyevti čokkâniđ nuuvt távjá ko ovdil ekonomâlâš resursij keežild. Kielâjuáhuseh čokkâneh enâmustáá kulmii ive ääigi. Tondiet normâdemproosees ááiján kuhheeb ko ovdil.

Kielâjuáhusij lasseen Kielâkäldei lii asâttum pittáámsämikielâ pargojuávkku, mon pargon lii normâdiđ pittáámsämikielâ čäällimvyevi. Juurdâ lii, ete pargojuávkku čokkân vuossâmuu keerdi tolemustáá kesimáánust.

Säämi Kielâkäldee tuáimá ain Säämi parlamentaarlii rääđi vuálásâžžân. Säämi Kielâkäldee jotkâšuvá Sämitigij koskâsâš ohtsâšpargon. Ohtsâšpargo joođeet Suomâ Sämitigge. Säämi Kielâkäldee koskâpuddâsâš jođetteijen tuáimá Suomâ Sämitige má. säämi kielâaašij čällee Marko Marjomaa.

Sämikielâi normâdempargoi puátteeäigi lii ain epičielgâs, ko pisovâš ruttâdem ij lah visásmum.

 

Lasetiäđuid addel Säämi Kielâkäldee koskâpuddâsâš jođetteijee Marko Marjomaa.

Marko.marjomaa@samediggi.fi

+358 10 839 3183

+358 50 438 2484

www.giella.org