Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt puuđi vueʹssmannu looppâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuž leäʹt tän räjja teäggtam Interreg-projeʹktt-teäggtummšin. Sääʹmteeʹǧǧ lie kaunnâm kõskkpoddsaž räʹtǩǩummuž tâʹvvjânnamlaž õhttsažtuâj teäggtummša. Sääʹm Ǩiõllkaʹddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccab ekonoomlaž da tuâjjlažkåʹddresuuʹrsin tän eeʹjj loopp räjja.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ij pââʹst tuõʹlljed tuåimmjummšid seämma tääʹzzest ko Interreg-projeeʹkt pââʹjest. Tät kuõskat jeäʹrben ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla:

  • aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.5.–31.7.2018
  • nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.8.–31.10.2018
  • tâʹvvsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.10.–31.12.2018
  • juuʹlevsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 13.8 –31.12.2018
  • saujjsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 20.8 –31.12.2018

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest lie õinn vitt jeeʹres ǩiõlljuâǥǥtõõzz: saujj-, juuʹlev-, tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, kook vaʹsttee ǩeeʹrjtum ǩiõl noormi da ođđ terminologia noormtummšest. Ǩiõlljuâǥǥtõõzz jie vueiʹt noorrõõttâd nuʹtt täujja ko ääiʹjben uuʹccuum resuursi diõtt. Ǩiõlljuâǥǥtõõzz noorrâʹtte jäänmõsân koumm vuâra loppeeʹjj pooddâst. Tän diõtt noormtemproseʹss lij meälǥab ko ääiʹjben.

Ǩiõlljuâǥǥtõõzzi lââʹssen Sääʹm Ǩiõllkalddja leäʹt alttuum piiddâmsääʹmǩiõl tuâjj-joouk, koon tuâjjan lij noormted piiddâmsääʹmǩiõl ǩeeʹrjtemriâšldõõǥǥ. Juʹrddjen lij, što tuâjj-joukk noorrââtt vuõssmõs vuâra ääiʹjmõsân ǩieʹssmannust.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimm õinn Säʹmmlaž Parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtuâjjan. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ jååʹđat õhttsažtuâj. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi kõskkpoddsaž jååʹđteejen tuåimm Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ mä. sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar Marko Marjomaa.

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâj puõʹttivuõtt lij õinn pannčiõlǥas, ko põõšši teäggtummuž ij leäkku.

 

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi kõskkpoddsaž jååʹđteei Marko Marjomaa.

marko.marjomaa(at)samediggi.fi, +358 10 839 3183, +358 50 438 2484

www.giella.org